Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Tomaszowski Oddział SSLW RP 9.09.2016
Podróż historyczna

               Podróż historyczna szlakiem walk lotników września 1939 roku – na zaproszenie Centralnego Archiwum Strzeleckiego, Wójta gm. Dłutów i Wójta gm. Drużbice udział w podróży wzięła delegacja OT SSLW RP w składzie: ppłk Marek Wasiak, kmdr por. Zenon Chojnacki i mjr Mieczysław Mroziński.     

Dłutówek – Miejsce pamięci poległych lotników – złożenie wiązanek i zapalenie zniczy.
Bełchatów – Muzeum Regionalne