Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Tomaszowski Oddział SSLW RP Zarząd

ppłk pil. inż. Marek Wasiak

Prezes

Wiceprezes

ppłk dypl. dr Waldemar Komenda

Sekretarz

mjr nawig. mgr inż.Tadeusz Rogoś.

Skarbnik

mjr pil. inż. Jerzy Niepołomski

członek zarządu

ppłk mgr inż. Andrzej Jurek,

     członkowie Zarządu : mjr nawig. Marek Kraso,  mjr pil.  inż Mieczysław Mroziński. 

     Przewodniczący Sądu Honorowego ppłk pil. Maciej Kamyk.

     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  ppłk mgr Wojciech Bogacki