Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Józef Wasiluk

 

09.11.1993 r.  ppłk Wasiluk Józef

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Stanisław Szczepanik

 

31.03.1994 r. ppłk Szczepanik Stanisław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Jerzy Bożkiewicz

10.06.1994 r. mjr Bożkiewicz Jerzy

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr Mikołaj Jankowiak

 02.07.1993 r. płk mgr Jankowiak Mikołaj

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Czesław Okrągły

  31.03.1994 r. mjr Okrągły Czesław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł gen, dyw. pil. Jan Frey-Bielecki

28.06.1994 r.  gen dyw. pil. Frey-Bielecki Jan – Dowódca Wojsk Lotniczych i OPL OK (1956 – 1962). Generalny inspektor Lotnictwa  (1962 – 1963).Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Jan Ludwik Frey-Bielecki (ur. 10 sierpnia 1916 w Łodzi, zm. 28 czerwca 1994 w Warszawie) – generał dywizji pilot ludowego Wojska Polskiego, polityk, działacz komunistycznyposeł na Sejm PRL II i III kadencji, dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju w latach 1956–1962

Życiorys[edytuj | edytuj kod]

Był synem Wacława i Marty. Pochodził z polsko-niemieckiej rodziny inteligenckiej, pochodzenia żydowskiego, urodzony jako Jan Frey[1]. W 1934 ukończył Gimnazjum Zgromadzenia Kupców w Łodzi. W czasie studiów na Politechnice Warszawskiej nawiązał, mimo wcześniejszych związków z sanacją, kontakty z ruchem komunistycznym. Był członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży Polski od 1935 do jego rozwiązania w 1938 i Organizacji Młodzieży Socjalistycznej „Życie”, pełnił funkcję sekretarza tej organizacji na Wydziale Mechanicznym Politechniki i był członkiem jej egzekutywy, a także redakcji wydawanego przez nią pisma „Politechnik”. W 1936 wziął udział w strajku okupacyjnym na Politechnice i starciach z członkami Obozu Narodowo-Radykalnego, za co został aresztowany, a następnie zawieszony w prawach studenta, po czym rok spędził pływając na statkach jako marynarz.

Po powrocie do Warszawy jesienią 1937 kontynuował studia na Politechnice; po rozwiązaniu przez Komintern latem 1938 OMS „Życie” (razem z KPP i KZMP) wstąpił do Klubu Młodych przy Klubie Demokratycznym (na bazie którego w 1939 powstało Stronnictwo Demokratyczne). Po agresji III Rzeszy na Polskę udał się na wschód. Po agresji ZSRR na Polskę tworzył wraz z Jerzym Albrechtem „Czerwoną Milicję” w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego. Następnie udał się do Lwowa, gdzie od 1940 działał politycznie na Politechnice Lwowskiej. Jesienią 1939 przebywał jakiś czas na terenach okupacji niemieckiej, oficjalnie z powodów rodzinnych, prawdopodobnie jednak z misją wywiadowczą; do Lwowa powrócił grudniu 1939.

Wiosną 1940 wyjechał do Niżnego Tagiłu na Uralu, gdzie po ataku Niemiec na ZSRR pracował w zakładach metalurgicznych im. Kujbyszewa. 10 lipca 1941 rozpoczął szkolenie w szkole partyjnej Kominternu. Był przewidywany jako członek grupy inicjatywnej, mającej powołać na nowo partię komunistyczną w Polsce; ostatecznie nie został włączony do grupy, która, przerzucona przez fronty, powołała Polską Partię Robotniczą. Od 1941 służył w Armii Czerwonej. 30 grudnia 1941 został przekazany do Wojskowego Ośrodka Partyzanckiego. 7 lutego 1944 znalazł się, wraz z innym polskim komunistą Stefanem Antosiewiczem, w składzie oddziału specjalnego przeznaczenia (Osnaz) NKWD, przerzuconego na tereny Wileńszczyzny w rejon jeziora Narocz, do bazy sowieckiej partyzantki. O działalności Jana Freya w partyzantce sowieckiej niewiele wiadomo. 7 maja 1944 utworzył on, złożony w znacznej mierze z Polaków, własny oddział partyzancki, który działał w rejonie jezioro Narocz – Oszmiana – Puszcza Nalibocka – Lida – Grodno – Puszcza Augustowska. W 1944 po przeszkoleniu przez NKWD został zrzucony na tyły wojsk niemieckich.

Po przejściu frontu pod koniec sierpnia 1944 oddział został rozwiązany i Jana Freya skierowano do Moskwy, gdzie działał w Związku Patriotów Polskich, pracując w redakcji radiostacji im Tadeusza Kościuszki jako spiker i redaktor. W grudniu 1944 oddano go do dyspozycji szefa Resortu Bezpieczeństwa PKWN Stanisława Radkiewicza. W 1945 był szefem Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie, a w latach 1945–1946 szefem WUBP w Krakowie. Jako szef WUBP w Krakowie kierował walką z podziemiem niepodległościowym, przede wszystkim z oddziałem Józefa Kurasia „Ognia”. Jego działalność na stanowisku szefa WUBP spotkała się z krytyką ze strony kierownictwa MBP – w wyniku przeprowadzonej jesienią 1945 kontroli w Urzędzie stwierdzono m.in. bałagan w prowadzonej dokumentacji, nieprzestrzeganie zasad tajności, brak kontroli nad działalnością powiatowych UBP oraz „bezprawie Urzędów Bezpieczeństwa”; w wyniku tej kontroli Jan Frey został ukarany dyscyplinarnie.

3 maja 1946 kierował tłumieniem patriotycznych wystąpień młodzieży w Krakowie. Osobiście wjechał samochodem pancernym naprzeciw manifestujących studentów i dał rozkaz strzelania na postrach do demonstrantów z karabinu maszynowego; po rozproszeniu manifestacji na jego rozkaz aresztowano ponad 1000 osób, w tym ok. 800 studentów. Wkrótce po tym Jan Frey otrzymał awans na podpułkownika UB, jednak jego pozycją w aparacie bezpieczeństwa zachwiało uwolnienie 18 sierpnia 1946 przez oddział „Ognia” kilkudziesięciu więźniów z więzienia św. Michała w Krakowie.

W październiku 1946 został na własną prośbę przeniesiony do wojska z zachowaniem stopnia podpułkownika. W okresie od 25 października 1946 do 22 lipca 1947 był słuchaczem Kursu Dowódców Pułków w Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie z jednoczesnym kursem pilotażu. Po ukończeniu kursu został przydzielony do 3 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego na Oksywiu i wyznaczony na stanowisko pomocnika dowódcy pułku do spraw pilotażu. Od 1 sierpnia 1949 do 31 lipca 1951 był słuchaczem radzieckiej Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino. Od 1954 generał brygady i zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych. W czerwcu 1956 wydał rozkaz polskiemu lotnictwu prowadzić potajemnie rozpoznanie ruchu wojsk radzieckich z obwodu kaliningradzkiego[2]. W październiku 1956, według wersji podanej przez natolińczyków, wydał stacjonującej w Poznaniu jednostce lotniczej rozkaz zbombardowania radzieckiej kolumny pancernej maszerującej na Warszawę z Bornego Sulinowa, gdyby negocjacje polskich władz komunistycznych z Nikitą Chruszczowem zakończyły się fiaskiem[3]. Przejściowo odsunięty od stanowiska, powrócił do władzy wraz z Władysławem Gomułką. Od października 1956 do 1962 dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju, pierwszy po wojnie Polak na tym stanowisku. Na jego wniosek do polskiego lotnictwa przywrócono niektórych pilotów Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie. Organizator nowoczesnych sił lotniczych i lotniczej służby medycznej, inspirator polskich konstrukcji samolotowych; reaktywował lotnictwo sportowe. W latach 1957–1965 z ramienia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zasiadał w Sejmie PRL. Związany z rewizjonistycznym Klubem Członków Środowiska „Życie”. Został usunięty z wojska w 1963 w wyniku reform, jakie przeprowadzał w polskim lotnictwie, którym przeciwne były władze wojskowe ZSRR.

Pochowany 6 lipca 1994 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie (kwatera: BII-9-4)[4]. Zmarłego pożegnała delegacja Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej z ich dowódcą gen. dyw. pil. Jerzym Gotowałą na czele.

Ordery i odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł kpt Jan Lazar

 

 

05.08.1994 r.  kpt. Lazar Jan

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr Ryszard Gołąb

 

08.09.1994   ppłk mgr Gołąb Ryszard

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Władysław Dziuda

 

24.10.1994 r. ppłk Dziuda Władysław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Mieczysław Kowalski

 

09.12..1994 r. mjr Kowalski Mieczysław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. Edmund Bogusz

 

01.06.1995 r. płk dypl. pil. Bogusz Edmund.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Karol Jóźwiak

 

09.07.1995 r. mjr Jóźwiak Karol

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr Władysław Cisak

 

09.07.1995 r. ppłk mgr Cisak Władysław, 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Stanisław Dubiel

 

19.07.1995 r. mjr Dubiel Stanisław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr Stanisław Magała

 

30.07.1995 r. ppłk mgr Magała Stanisław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr Stanisław Gofron

 

05.10.1995  ppłk mgr Gofron Stanisław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Albin Daniłowicz

 

01.12.1995 r. płk pil. Daniłowicz Albin 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Józef Skorecki

 

20.02.1995 r. ppłk Skorecki Józef

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. nawig. Bronisław Porzuczek

 

21.08.95 r. płk dypl. nawig. Porzuczek Bronisław. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Stanisław Rogala

 

09.12.1995 r. mjr Rogala Stanisław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł Konstanty Semków

 

1996 r. Semków Konstanty; 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Bolesław Smolik

 

1996 r.  płk dypl. pil. Smolik Bolesław

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr Jan Bujnik

 

01.01.1996 r. ppłk mgr Bujnik Jan 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr pil. Kazimierz Franczyk

 

 1996 r. mjr pil Franczyk Kazimierz

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. Stanisław Jędruczek

 

 1996 r.  płk dypl. Jędruczek Stanisła

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk lek. Józef Pasieczny

 

 1996 r.  płk lek. Pasieczny Józef                

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Mikołaj Ryłow

 

 1996 r. płk pil. Ryłow Mikołaj

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr Jan Zając

 

 1996 r. płk mgr Zając Jan01

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. Zygmunt Pawlak

 

01.02.1996 r. płk dypl. Pawlak Zygmunt

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Brzeziński

 

14.2.1996 r. mjr Brzeziński

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk Czeslaw Siniecki

 

04.1996 r. płk Siniecki Czesław

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk Walerian Kukliński

 

18.06.1996 płk Kukliński Walerian

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł Czesław Luziński

 

07.1996 r. Luziński Czesław

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Jerzy Bażanow

 

09.08.96. płk pil. Bażanow Jerzy

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Mirosław Kapciuch

 

25.09.1996 r płk pil. Kapciuch Mirosław

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł por. pil. mgr inż. Ludomir Hołdowski

 

26.09.1996 r. por. pil. mgr inż. Hołdowski Ludomir

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk nawig. dr Tadeusz Trzebiatowski

 

16.12.1996 r. płk nawig. dr Trzebiatowski Tadeusz

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł gen. bryg. inż. Zdzisław Pietrucha

 

121.12.1996 r. gen. bryg. inż. Pietrucha Zdzisław – Szef Zarządu Technicznego DWLot.

    Zdzisław Pietrucha (ur. 25 kwietnia 1928 w Woli Aleksandra, zm. 21 grudnia 1996 w Warszawie) – generał brygady WP.

Życiorys

Do wybuchu wojny 1939 uczył się w szkole podstawowej w Legionowie, w 1944 skończył tajne gimnazjum w Warszawie. Od jesieni 1944 do stycznia 1945 w obozie pracy przymusowej przy budowie umocnień na zachodnim Mazowszu, skąd zbiegł. Po wojnie zgłosił się do wojsk lotniczych WP, jednak nie został przyjęty ze względów zdrowotnych. 1946-1947 uczył się w Technicznej Szkole Lotniczej w Warszawie, później został mechanikiem w 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Krakowie Od lata 1948 starszy mechanik, od lutego 1949 technik klucza lotniczego, od lipca 1949 w stopniu chorążego. Od 25 XI 1950 starszy technik eskadry w 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, a od stycznia 1951 w 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa”. od lipca 1951 w stopniu podporucznika. Od 1952 starszy inżynier pułku w stopniu porucznika. Od maja 1953 starszy inżynier Wydziału Lotnictwa Myśliwskiego Zarządu Inżynieryjno-Lotniczego w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu w stopniu kapitana. 1954-1959 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej, po czym został inżynierem-mechanikiem. Został starszym inżynierem lotnictwa myśliwskiego Wydziału Eksploatacji Samolotów i Silników Zarządu Inżynieryjno-Lotniczego Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju. Od jesieni 1960 major, od września 1963 podpułkownik, od września 1967 pułkownik. Od 4 lipca 1962 główny inżynier Szefostwa Lotnictwa OPK w Dowództwie Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Od lutego 1973 zastępca szefa Szefostwa Techniki Lotniczej, a od sierpnia 1979 zastępca dowódcy Wojsk Lotniczych ds. techniki i zaopatrzenia w Poznaniu. Jesienią 1980 mianowany generałem brygady; nominację wręczył mu w Belwederze przewodniczący Rady Państwa PRL prof. Henryk Jabłoński. X 1987 – X 1991 kierował Szefostwem Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych Głównego Inspektoratu Techniki WP. Od czerwca 1992 w stanie spoczynku. Pochowany na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie (kwatera FII-dod.-7)[1].

Odznaczenia[edytuj | edytuj kod]

 wikipedia

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr pil. Bronisław Mikocki

 

1997 r. mjr pil. Mikocki Bronisław

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk Teodor Borowiański

 

01.01.97 r. płk Borowański Teodor.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Władysław Karłowicz

 

13.02.1997 r.  płk pil. Karłowicz Władysław.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Ryszard Lasota

 

01.04.1997 r. mjr Lasota Ryszard

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł kpt Wacław Tkacz

 

23.04.1997 kpt Tkacz Wacław

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Stanisław Tanana

 

22.07.1997 r. płk pil. Tanana Stanisław

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Jerzy Knyszewski

 

25.07.1997 r. płk dypl. pil. Knyszewski Jerzy

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP