Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr inż. pil. Zbigniew Kloc

 

 09.01. ppłk mgr inż. pil. Kloc Zbigniew. Pochowany na cmentarzu na Bielanach (Wólka Węglowa).. 

 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. nawig. Tadeusz Smoliński

 

 10.02. płk dypl. nawig. Smoliński Tadeusz. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie.05.02. 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk Henryk Lancmański

 

  

02.05.  płk Lancmański Henryk – w wojsku od marca 1945 r. pełnił funkcje w służbie meteorologicznej w 2 plm Kraków i 6 plmsz, wieloletni wykładowca i kierowwnik Cyklu Meteorologii w Dęblinie, szef służby meteo 9 DLM w Malborku i st. specjalista Oddziału Służby Meteo Dowództwa Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Pochowany na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. Stanisław Maciejewski

 

 27.05.  płk dypl. Maciejewski Stanisław. Pochowany na Kwaterze Lotników cmentarza Miłostowo w Poznaniu.

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Włodzimierz Gedymin

 

 

17.06. w wieku 97 lat zmarł w Pułtusku płk pil. Gedymin Włodzimierz – jeden z ostatnich pilotów walczących w Kampanii Wrześniowej 1939 r.- Honorowy obywatel Miasta Poznania. Pochowany na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu.

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil Roman Waliczek

 

19.06.  płk dypl. pil. Waliczek Roman – b. dowódca 38 lpsz w Modlinie. Pochowany na cmentarzu parafialnym Modlin Górka.  

 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł kpt pil. Franciszek Sosnowski


  
05.07.  kpt. pil. Sosnowski Franciszek – represjonowany przez władze PRL za ucieczkę pilota z jego jednostki na wyspę Bornholm.05.07. 

 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Cezariusz Halicki


 
25.07.  ppłk pil. Halicki Cezariusz. Pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Nowina w Poznaniu.13.03

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Jan Krawczyk


 

 04.10.  płk dypl. pil. Krawczyk Jan. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym Powązki w Warszawie

 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Zbigniew Molak


 

 09.10.  płk dypl. pil. Molak Zbigniew. Pochowany w Szczecinie na cmentarzu „Ku Słońcu”.

 

 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. nawig. Janusz Radłowski.

 

11.12.  płk dypl. nawig. Radłowski Janusz – kombatant, wykładowca i oficer sztabu w OSL Dęblin i Dowództwa Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Zasłużony, długoletni działacz ZG i ZO Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Prochy złożono w grobowcu rodzionnym w 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP