Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Sylwester Kamoda

 

 27.11. 2015r z głębokim bólem i żalem pożegnaliśmy na wieczną służbę naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. pil. KAMODĘ Sylwestra. Miał 85 lat (ur. 4.12. 1930 w Starej Kuźnicy).

   Pan płk Kamoda  Sylwester był absolwentem OSL Nr4 – 1953  oraz ukończył studia w ASG – 1959.

   Odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Po ukończeniu OSL i przeszkoleniu na samoloty odrzutowe zajmował stanowiska d-cy klucza, d-cy eskadry, szefa strzelania powietrznego, z-cy d-cy pułku ds. liniowych. Następnie od 1972 roku pracuje w DWL w Oddziale  Szkolenia Operacyjno – taktycznego. Od 1984 starszy odpowiedzialny SD DWL.W wojsku przesłużył 39 lat ( od 21.04.1951 – 31.12.1990).

Uroczystości pogrzebowe naszego kolegi odbyły się na cmentarzu Miłostowo na kwaterze lotników z udziałem pocztu sztandarowego SSLW RP, plutonu honorowego WP, kolegów, przyjaciół i rodziny. Prezes Oddziału płk Kazimierz Grzybowski nad trumną pożegnał pana płk dypl. pil. Sylwestra Kamodę, podkreślając szczególnie wielki wkład naszego zmarłego kolegi w wyszkolenie młodych kadr lotniczych.

 

 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł por. pil. Maciej Zaleski

 

 Kolejny pilot dołączył do Niebieskiej Eskadry – 21 października w kanadyjskim Vernon odszedł por. Maciej Zaleski, więzień sowieckich łagrów, pilot 315 Dywizjonu Myśliwskiego.

 

  

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł kpt pil. Jan Martens


   
14.10.2015 zmarł w wieku 98 lat, kpt Jan Martens urodzony 16.11.1916 w Wąsewie, niedaleko Ostrowi Mazowieckiej, uczestnik II wojny światowej, więzień łagrów sowieckich, lotnik 300 Dywizjonu Bombowego im. Ziemi Mazowieckiej (nr sł. 704622), za zasługi odznaczony licznymi orderami polskimi i brytyjskimi. Zmarł w domu opieki społeczne.

Pochowany w dniu 2.11.2015 r. w Blackpool.

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. Franciszek Mróz

25.06 Poznań
   
Zmarł i został pochowany w Poznaniu na Cmentarzu Junikowskim, nasz  kolega ppłk pil. Franciszek Mróz, członek  Poznańskiego Oddziału  Stowarzyszenia..  

 .

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. Marian Szychta

7.02 Poznań
   
Zmarł nasz kolega – członek Poznańskiego Oddziału SSLW RP  ppłk pil. Marian SZYCHTA ur. 23.03. 1929 Baby k. Piotrkowa Tryb.Pan ppłk pil. odznaczony był wieloma medalami i odznaczeniami esortowymi, oraz Krzyżem Kawalerskim. OOP.

 Służbę wojskową rozpoczął  5.11.1950 . Ukończył OSL Radom  30.10.1954. Służył w 21 plrt Sochaczew jako z-ca d-cy eskadry.  Do rezerwy zwolniony 15.04.1981r.

  

 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. Leon Brzoza

28.01

 

 

   Zmarł ppłk pil. Leon Brzoza. Pochowany na cmentarzu parafialnym  w  Jedlni-Letnisku. 

 

 

 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk nawig. Jerzy Podonowski

W dn. 1.10.2015r. zmarł w Poznaniu płk nawig. Jerzy Podonowski. Urodził się 24.02.1926 w Wołkowysku. Kadet II RP, Syn Pułku, pełnił służbę wojskową od listopada 1944r do maja 1987r w Wojskach Lotniczych. w tym; ukończył Techniczną Szkołę Lotniczą w 1945r, Oficerską Szkołę Lotniczą w 1950r. Był wykładowcą w WOSL(1967-1970), a następnie w Dowództwie WL (1970-1987). Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Partyzanckim, Medalem za Warszawę, Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim  OOP. Należał do aktywnych członków Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Pochowany 7.10. 2015 r. na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

 

  

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski

W dniu 16 września 2015 roku, zmarł w Warszawie, płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego> Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

Ś.p. płk dypl. pil. Mieczysław Podgórski, syn Tadeusza, urodził się 20.11.1916 roku we Lwowie. W wojsku służył od 1937 roku. Brał czynny> udział w wojnie obronnej 1939 roku pełniąc wówczas służbę wojskową w Pociągu Pancernym „Bartosz Głowacki”. Po wkroczeniu Rosjan do Lwowa, jako jeniec wojenny został wywieziony do łagru. Pracował tam przy budowie linii kolejowej Kołtas – Workuta. W 1941 r. z grupą jeńców  wywieziony został do łagru w pobliżu rzeki Kama. W grudniu 1942 roku jadąc do Armii gen. Andersa ciężko zachorował na zapalenie płuc i pozostawiono Go w szpitalu, do kwietnia 1943 roku. 5 maja 1943 r. rozpoczął służbę w 1. Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki.

W lipcu 1943 r. został przeniesiony do 1.plm „Warszawa”. Brał czynny udział we wszystkich operacjach tego pułku do maja 1945 roku. Wykonał 20 lotów bojowych. Po wojnie będąc dowódcą eskadry lotniczej w 1947 roku zakończył służbę w powietrzu. Następnie zajmował wiele wysokich stanowisk w służbach technicznych. W latach 1957 – 1975 był pracownikiem naukowym Akademii Sztabu Generalnego.

Od czerwca 1975 r. przeszedł w stan spoczynku. Aktywny członek Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Uczestnik większości przedsięwzięć patriotyczno – obronnych z młodzieżą. Był popularyzatorem wiedzy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aktywny społecznik uczestniczący w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Przekazał wiele książek i eksponatów do Szkół noszących imiona lotnicze. Jego działalność była skierowana głównie do weteranów, kombatantów, osób represjonowanych oraz młodzieży szkolnej ze szczególną uwagą na jej patriotyczne wychowanie. Popularyzator wiedzy o lotnictwie, szczególnie wśród młodzieży. Był ikoną Lotnictwa Polskiego. Był przykładem patrioty i wzorowego obywatela. Był odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.   Pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu w Rembertowie.

 

  

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. mgr Mieczysław Ciesielski

W dniu 28 lipca 2015 roku, zmarł w Warszawie płk dypl. mgr pil.Mieczysław Ciesielski, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego    Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i członek Klubu Seniorów 3. DLMB. Ś.p. płk dypl. mgr pil. Mieczysław Ciesielski urodził się 23 stycznia 1931 r. w Strzeszynie koło Poznania. 24 września 1949 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Szkolenie ukończył 30 grudnia 1951 r. w Oficerskiej Szkole Lotniczej Nr 5 w Radomiu. Od 4 stycznia 1952 r. pełnił służbę w 13. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Warszawie. 14 września 1952 r. został przeniesiony do 28. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPL w Słupsku. 20 stycznia 1954 r. wyznaczony był na stanowisko szefa służby strzelania powietrznego 10. Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego OPL.

Od lipca 1956 r. do sierpnia 1959 r. studiował w Wojskowej Akademii Lotniczej w ZSRR. Od listopada 1959 r. służył w Wyższej Szkole Pilotów w Modlinie, a od 9 kwietnia 1960 r. w Centrum Szkolenia Lotniczego, na stanowiskach: starszego wykładowcy, kierownika cyklu oraz zastępcy komendanta CSL do spraw szkolenia i do spraw liniowych. 13 listopada 1972 r. objął stanowisko dowódcy 32. Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego i Artyleryjskiego w Sochaczewie. Od 22 stycznia 1976 r. do lipca 1977 r. pracował jako adiunkt w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W lipcu 1977 r. został zastępcą komendanta do spraw szkolenia Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, a w październiku 1979 r. – komendantem Centrum Doskonalenia Lotniczego w Dęblinie. Pracował na tym stanowisku do 23 kwietnia 1981 r. Od maja 1981 r. pełnił obowiązki służbowe w Zarządzie I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 5 czerwca 1983 r. objął stanowisko zastępcy szefa Zarządu I Sztabu Generalnego WP  – szefa Oddziału Lotnictwa i Obrony Powietrznej. 11 czerwca 1991 r. został przeniesiony w stan spoczynku. Posiada odznakę pilota wojskowego pierwszej klasy oraz tytuł honorowy i odznakę „Zasłużony Pilot Wojskowy”. W latach 1951 – 1981 osiągnął ogólny nalot wynoszący ponad 2300 godzin. Po przejściu na emeryturę 1 grudnia 1994 r. wstąpił do Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP, gdzie od 19.11.2002 do 21.11.2006 r. był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Oddziału. Od 4 grudnia 2014 r. był członkiem Klubu Seniorów 3. DLMB. Był aktywnym społecznikiem uczestniczącym w działalności Stowarzyszeń mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP.

Był ikoną Lotnictwa Polskiego.

    Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971 r.), Złotym Krzyżem Zasługi (1965 r.), Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz wieloma innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Mieszkał z rodziną w Warszawie. Interesował się najnowszą historią i uprawiał turystykę pieszą.

Pochowany na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mgr Roman Cybulski

14.05.2015 r. odszedł na wieczną służbę członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP nasz serdeczny kolega pan płk mgr Roman CYBULSKI ur.18.10.1929 r.

  w Środzie Wlkp.Płk mgr Roman Cybulski rozpoczął służbę wojskową 25.09.1947 i zwolniony z zawodowej służby wojskowej 9.04.1990. W okresie swojej kariery   zawodowej pełnił różne odpowiedzialne stanowiska służbowe a w tym przez 20 lat pracował w sztabie DWL. Był absolwentem UAM . Odznaczony KK, Złotym, srebrnym   i Brązowym Krzyżem Zasługi, a także wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi. Pan płk mgr Roman Cybulski cieszył się niezmiernym szacunkiem i poważaniem   przełożonych, a także kolegów i podwładnych. Pochowany na cmentarzu MIŁOSTOWO z udziałem pocztu sztandarowego Oddziału, kolegów i sąsiadów.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk inż. Józef Czyżewski

13.07.2015 r. odszedł na wieczną służbę nasz kolega – członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan płk inż. Czyżewski Józef – ur. 1.01. 1931.

  Uroczystość pożegnania naszego kolegi odbyła się na cmentarzu Miłostowo 19.05.2015 w obecności pocztu sztandarowego SSLW RP.

  Pan płk inż. ukończył Wojskową Akademię Techniczną w 1951r. Od 1955 do 1963 służba w 6 pułku łączności na stanowisku inżyniera pułku. Od 1963 w DLO,   a następnie  DWL w SWL i RUL na stanowisku szefa Wydziału.   

Służba wojskowa 1951 – 1990. Od 25.06. 1993 członek Oddziału poznańskiego SSLW RP.

  Odznaczony wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi,  w tym Orderem Odrodzenia Polski nadanym w 1978 r.

  

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk nawig. Czesław Gagajek

6 maja 2015 r. zmarł płk. nawig. w st. spocz. Czesław Gagajek

płk Czesław Gagajek . Całe życie związany z lotnictwem wojskowym i cywilnym, był jednym z ostatnich oficerów pierwszej powojennej promocji w Dęblińskiej Szkole Orląt,   gdzie również uczył następne pokolenia pilotów.

  

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr Zdzisław Kowalski

 

    Dnia 27. 04.2015 odszedł na wieczną służbę nasz kolega – członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan płk mgr Zdzisław KOWALSKI,  ur.13. marca 1932 roku  w Poznaniu. Pan płk mgr Zdzisław Kowalski rozpoczął służbę wojskową 25.09.1950 r. odszedł z zawodowej służby wojskowej 29.10. 1987 r. Jest absolwentem Oficerskiej  Szkoły Kwatermistrzowskiej oraz UAM w Poznaniu. Odznaczony KKOOP, ZKZ, SKZ oraz medalami resortowymi MON.

 Pochowany 30.04.br. na cmentarzu JUNIKOWO w Poznaniu. 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Ryszard Grundman

 

    Dnia 11 kwietnia br. odszedł do Niebieskiej Eskadry nasz kolega – członek Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego SSLWRP, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia – „Zasłużony Pilot Wojskowy RP” pan płk dypl. pil. Ryszard GRUNDMAN, odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP.Urodzony 1stycznia 1931 roku, po ukończeniu jako prymus w 1951 r. OSL, pełnił przez 22 lata służbę w 1 plm „Warszawa” zajmując stanowiska od pilota do dowódcy pułku. Pułkiem dowodził w latach 1964-1973, był dowódcą Bazy Lotniczej i szefem Służby Ruchu Lotniczego WLOP a także szefem by Companion for Gamers”> Szkolenia i Sportu Aeroklubu RP.

Spędził w powietrzu ponad 3 tysiące godzin w samolotach różnego typu, jako pilot samolotów myśliwskich należał  do pionierskiej grupy pilotów wykonujących pilotaż na samolotach odrzutowych. Uczestnik centralnych pokazów i defilad lotniczych, prowadzący „groty” na defiladzie 1000-lecia.Popularyzator lotnictwa wojskowego i sportowego, autor książek i wielu artykułów o tematyce lotniczej, laureat nagrody literackiej ministra ON.

    

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr inż Jerzy Ferenc

 

   Dnia 7.04. 2015 odszedł na wieczną służbę nasz kolega – członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP,

członek Głównej Komisji Rewizyjnej ZG SSLW RP pan płk mgr inż. Jerzy FERENC, ur. 5. 02. 1944.

Pracował w wielu jednostkach wojskowych oraz w sztabie Dowództwa Wojsk Lotniczych. Odznaczony wieloma odznaczeniami wojskowymi. Pochowany w 15.04. 2015 r na cmentarzu przy ul.Nowina w Poznaniu.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr Piotr Astramowicz

 

   W dniu 21 lutego, po wyczerpującej chorobie, odszedł na wieczną służbę Major Piotr Astramowicz, członek Oddziału  Krakowskiego. Pochowany w dniu 26 lutego na cmentarzu przy ul. Cmentarnej.   by Companion for Gamers”. Życiorys na stronie: http://www.kosslwrp.ucoz.pl/news/zmarl_mjr_piotr_astramowicz/2015-02-22-14

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP