Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr Ryszard Rońda

 

Dnia 9.12.2016 z głębokim bólem i żalem pożegnaliśmy naszego kolegę pana płk mgr Ryszarda ROŃDĘ. – ur. 26.07.1932 r. Służbę wojskową pełnił od 1951 do 1990 r. Zasłużony oficer dla Wojsk Lotniczych. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP, Krzyżem Kawalerskim OOP oraz wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi. W zmarłym straciliśmy lubianego członka SSLW RP. 

Cześć Jego pamięci!

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Jerzy Pelc

 

      22.07.2016 zmarł zasłużony pilot lotnictwa myśliwskiego, członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP,   pan płk pil. Jerzy PELC – ur. 28.05.1928. Po ukończeniu OSL  w Dęblinie  w krótkim czasie zdobywa wysokie kwalifikacje pilota myśliwskiego. D-ca eskadry ,inspektor pilotażu w 9DLM, d-ca pułku w Ornecie , starszy inspektor w DLO i następnie DWL. Wyszkolił wielu pilotów lotnictwa myśliwskiego. Wniósł bardzo duży wkład w rozwój lotnictwa myśliwskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne oraz wieloma odznaczeniami i medalami resortowymi. Służbę wojskową pełnił od 25.09.1949 do 27.10. 1973 r.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr Czesław Wirbał

 

     Z głębokim bólem i żalem 10.11.2016r pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk mgr Czesława WIRBAŁA, który odszedł na wieczną służbę ur. 20.04.1932. Służba wojskowa 1953 – 1991.

Pan płk mgr Czesław Wirbał służbę wojskową rozpoczął w OSŁ – Zegrze. Po ukończeniu OSŁ służba wojskowa  w  jednostkach łączności w Modlinie , a następnie w Mrągowie. W latach 1967 – 1971 studia w Akademii Wojskowej, uzyskując tytuł magister pedagogiki. W latach 1971- 1973 – COSSWL – Oleśnica, następnie od 1973 do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej pracuje w sztabie WL. W czasie służby bezpośrednio na sprzęcie łączności jest doskonałym specjalistą, przekazując swoją wiedzę młodszym kolegom. Uczynny i lubiany przez kolegów. W mowie pożegnalnej ,kpt. Odhe w ciepłych słowach podkreślił szczególnie koleżeńskość oraz zaangażowanie w służbie wojskowej pana płk mgr Czesława  Wirbała.

Odznaczony wieloma odznaczeniami i orderami , a w tym złotym Krzyżem Zasługi, medalem Dla Obronności Kraju , Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Krzyżem Oficerskim.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł gen. bryg. pil. Jerzy Zych.

27 października b.r. w wieku 84 lat, zmarł gen. bryg. pil. Jerzy ZYCH,  nasz kolega, członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP.

    Urodził się 17 listopada 1932 r. w Lublinie.W 1950 roku ukończył liceum ogólnokształcące w Zamoścou i wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej  w Dęblinie. W następnym roku został przeniesiony do Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 5 w Radomiu. W 1952 roku ukończył naukę w szkole  oficerskiej, został promowany na chorążego i skierowany do garnizonu Malbork.  W 1953 roku awansował na podporucznika. Od 1955 roku dowódca eskadry w stopniu porucznika. W 1956 roku został nawigatorem pułku. W 1958 roku awansował na kapitana. W 1962 roku został  wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy pułku do spraw liniowych w stopniu majora.   

   W 1964 roku objął dowództwo41 plm w Malborku. W latach 1966-1969 studiował w Akademii Sztabu Generalnego  w Rembertowie. W 1968 roku awansował na podpułkownika. W następnym roku został dowódcą 9 plm w Debrznie. W latach 1972-1974 studiował w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. K. Woroszyłowa w Moskwie. W 1973 roku awansował na pułkownika. Po ukończeniu studiów i powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu-zastępcy dowódcy 4 Pomorskiej Dywizji Lotnictwa  Myśliwskiego w Malborku. W 1975 objął dowództwo 2Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo -Rozpoznawczego w Pile. Na tym stanowisku   w październiku 1978 roku awansował na generała brygady. W 1980 roku został szefem sztabu-zastępcą dowódcy Wojsk Lotniczych w Poznaniu.

 W 1987 roku został prezesem Zarządu Głównego Aeroklubu PRL.  

   W latach 1990-1993 pełnił służbę na stanowisku attache wojskowego i lotniczego prz y Ambasadzie RP w Pradze. Następnie został przeniesiony w stan spoczynku. Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz,w czasie oficjalnego pożegnania, wyróżnił go białą bronią.  

   Pilot wojskowy I klasy o nalocie 2025 godzin, z tytułem „Zasłużony Pilot Wojskowy”.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dr inż. pil. Juliusz Werenicz

Dnia 8.10. 2016r na wieczną służbę odszedł nasz kolega członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan płk dr inż. pil. Juliusz Werenicz –

 ur. 02.03.1937 w m. Kowel. Służba wojskowa 1.10. 1955 – 1991.

 Od 1955 – OSL Radom, d-ca eskadry Nowe Miasto, kierownik cyklu i wykładowca metodyki  szkolenia lotniczego , aerodynamiki i mechaniki lotu oraz  nawigacji -Dęblin, DWL , szef pilotów doświadczalnych i oblatywaczy nowego sprzętu lotniczego, szef BL, praca w Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, , z-ca Głównego Inspektora lotnictwa cywilnego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznaczeniami i medalami resortowymi. Pochowany na cmentarzu w Wolsztynie. W uroczystości pogrzebowej naszego kolegi wzięła delegacja SSLW RP. W mowie pożegnalnej podkreślono wielki wkład pana płk dr inż. pil. Juliusza Werenicza w wyszkolenie młodych kadr lotniczych , a także w umocnieniu bezpieczeństwa lotów.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. dr Zbigniew Wdowczyk

W sobotę , 19 czerwca 2016 roku, zmarł płk pil. dr Zbigniew Wdowczyk, członek Warszawsko – Mazowieckiego Oddziału  naszego  Stowarzyszenia.03.01.2021 r. 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Władysław Perlik

 Dnia 19.05.2016r odszedł na wieczną służbę nasz kolega , członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan ppłk Władysław PERLIK  ur. 27.06.1935.

  Służba wojskowa 02.10.1953 – 15.11.1990.Od 02.10.1953 – 05.09.1955 TSWL Zamość, następnie 11 plm Wrocław , OSZ WSW Mińsk Maz., 29 plm Orneta,  7 blr Powidz , 21 plr Powidz , a następnie od 02.11.1976 do 15.11.1990 Zarząd WSW WL Poznań.

  Odznaczony KKOP, ZKZ, Zasłużony Dla Lotnictwa oraz innymi medalami resortowymi. Niezwykle koleżeński, wiele czasu poświęcał w działalności SSLW RP.

  Utraciliśmy wspaniałego kolegę i wzorowego oficera. Pochowany na cmentarzu w Witkowie k/ Gniezna. Cześć Jego pamięci!

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. Wojciech Witkowski

 Dnia 2.05.2016r z głębokim bólem i żalem pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. Wojciecha Witkowskiego,  który odszedł na Wieczną Służbę w Niebieskiej Eskadrze.    

     Płk dypl. Wojciech Witkowski ur. 18. 02. 1928 we Włocławku – zmarł 28.04.2016. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi. Absolwent Akademii Sztabu Generalnego, oraz Kursu Wyższej Kadry Mobilizacyjnej w Łodzi. 

  W okresie okupacji wywieziony przymusowo na roboty do Niemiec. Po powrocie do kraju w 1948 wstępuje ochotniczo do WP. W okresie pełnienia służby wojskowej /1948 – 1988/ był wyznaczany na różne stanowiska służbowe, w ostatnim okresie służby wojskowej szef sztabu pułku artylerii p/lot OPK , a następnie w Sztabie WL.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Leonard Zabrodzki

 W dniu 15.3.2016 roku zmarł wielce zasłużony dla lotnictwa płk dypl. pil. mgr Leonard Zabrodzki, miał 94 lata. Był członkiem Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału  SSLW RP. Pogrzeb odbędzie się w Warszawie na Pyrach dnia 21. 03. 2015 roku. Msza święta o godz. 11.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy  ul. Szumiącej 5, a następnie odprowadzenie Św. P. Leonarda Zabrodzkiego  i pochowanie na cmentarzu parafialnym.    

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł mjr pil. Zygmunt Jaeschke

 !7 marca b.r. zmarł mjr pil. Zygmunt Jeaschke – weteran walk i uczestnik Bitwy o Anglię, odznaczony Krzyżem Walecznych, lotnik 309. Dywizjonu Myśliwsko – Rozpoznawczego im. „Ziemi Czerwińskiej”. Członek Oddziału Krakowskiego SSLW RP.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł Raymund Kaniok

 8 lutego 2016 r.  w Redruth, w Kornwalii zmarł w wieku 9 lat, jeden z ostatnich lotników, 303 Dywizjonu Myśliwskiego.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr. inż. Andrzej Sędziwy

 Dnia 29.01.2016r z głębokim żalem pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pana płk mgr inż. Andrzeja SĘDZIWEGO ur. 23.07.1941r,  który odszedł na wieczną służbę w Niebieskiej Eskadrze.Służba wojskowa 26.04.1961 – 22.10.1995. 

Pan płk mgr inż. Andrzej Sędziwy w latach 1962- 1966 studiował  w Wojskowej Akademii Technicznej na wydziale lotniczym. Następnie w latach 1966-1973 w 32 pułku w służbie inżynieryjno-lotniczej. W latach 1973-1990  w Zarządzie  Inżynieryjno-Lotniczym DWL. Po połączeniu DWL i OPK , w latach 190-1995 zajmuje odpowiednie stanowisko w Zarządzie Inżynieryjno – Lotniczym WLOP. 

W ostatnich  latach służby wojskowej na stanowisku z-cy głównego inżyniera WLOP. Odznaczony KKOP, ZKZ, SKZ i wieloma odznaczeniami resortowymi. W ostatniej drodze naszemu  koledze towarzyszyła delegacja Oddziału Poznańskiego SSLW RP, poczet sztandarowy Oddziału, rodzina i wielu kolegów. Mowę pożegnalną wygłosił z-ca prezesa Oddziału  Poznańskiego SSLW RP płk mgr inż. Stanisław Opiekulski. Pluton honorowy WP oddał honory wojskowe.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk nawig. Henryk Rozenek

 Dnia 2.02. 2016r na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy naszego kolegę -członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana ppłk nawig.  Henryka ROŻENKA,

 który odszedł na wieczną służbę w Niebieskiej Eskadrze.Pan ppłk ur. 20.06.1931 służba wojskowa 1950-1990. Absolwent OSL Dęblin – początkowo wykładowca nawigacji,  a następnie służba w pułku bojowym jako nawigator IŁ-28. W latach 1963-1967 studia w Akademii wojskowej w Warszawie uzyskując tytuł magistra historii. Po studiach  wykładowca w TOSWL w Oleśnicy. Od 1971 przeniesiony do DWL, wyznaczony na odpowiedzialne stanowisko w pionie operacyjnym, a następnie w Redakcji Przeglądu  Wojsk Lotniczych i OPK , kończąc w międzyczasie podyplomowe studia dziennikarskie.Odznaczony wielokrotnie medalami resortowymi podczas 40 letniej służby w lotnictwie  wojskowym. Odznaczony  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia polski.Cześć Jego Pamięci!

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP