Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. Franciszek Kornicki

  Ppłk pil. Franciszek Kornicki zmarł 16 listopada b.r. w Worhing (Anglia). Był ostatnim, żyjącym do niedawna, dowódcą polskiego dywizjonu  lotniczego w Anglii, w okresie II wojny. Miał 101 lat.

      Pochowany 30 listopada na cmentarzu Northwood Cementary w Londynie. Urodził się 18 grudnia 1916 roku, w Wereszynie, wsi w powiecie hrubieszowskim. Ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie  i w sierpniu 1939 roku skierowany został do 162 Eskadry Myśliwskiej w III/6 Dywizjonie Myśliwskim WP.

 
        W kampanii wrześniowej wykonał dwa loty bojowe z lotniska Widzew Łódź, w składzie eskadry lotnictwa armii „Łódź”.  W połowie września ewakuowany do Rumunii. Następnie przez Marsylię i bazę lotniczą Lyon Bron, gdzie przeszkolił się na samoloty francuskie.
   Odpłynął do Anglii w czerwcu 1940 r. We wrześniu włączony do 307 Dywizjonu Myśliwskiego, a w październiku do Dywizjonu 303. W lutym1943 r. objął dowództwo Dywizjonu 308, a w maju Dywizjonu 317. Obowiązki pełnił do grudnia, w styczniu 1944 r. przeniesiony na stanowiska nie związane z wykonywaniem lotów, był m.in. oficerem łącznikowym w 11 i 9 Grupie Myśliwskiej RAF, a następnie służył w Dowództwie 84 Grupy Drugiej Floty Lotnictwa Taktycznego RAF w Holandii i Belgii.

       Za zasługi wojenne odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti Militari i trzykrotnie krzyżem Walecznym na Polu Chwały. Po wojnie pozostał na emigracji w Anglii. Był aktywnym działaczem brytyjskiej Polonii. Za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej   odznaczony w 2011 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

       We wrześni b.r. w ramach przygotowań do obchodów 100-lecja RAF, wygrał internetowy plebiscyt gazety „The Telegraph” i Muzeum RAF   na „twarz” tych obchodów. 

 


 

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Henryk Urbaniak

 

  Dnia 7.11.2017r na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. pil. Henryka Urbaniaka – ur. 31.08. 1930r. Odznaczony Krzyżem Oficerskim OOP/29.09.1982, Krzyżem KKOP -12.12.1969/ Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami i medalami resortowymi. 

   Płk dypl. pil. Henryk Urbaniak po ukończeniu OSL jako instruktor szkolił młodych pilotów, następnie    studia ASG, po ukończeniu ASG pełnił obowiązki szefa strzelania powietrznego w DLO, a następnie w DWL.

 Służba wojskowa 24.09.1949 – 20.05.1987. Podczas ceremonii pogrzebowej pożegnał przemówieniem prezes Oddziału Poznańskiego płk Kazimierz Grzybowski, podkreślając duży wkład pana płk dypl. pil. Henryka Urbaniaka w wyszkoleniu personelu latającego,  zwrócił także uwagę na szczególne cechy charakteru pana Pułkownika.

 Rodzina, koledzy, członkowie SSLW RP pożegnali Pana płk dypl. pil. Henryka Urbaniaka. Wojskowa asysta honorowa oddała salut honorowy w momencie składania trumny do grobu, poczet sztandarowy SSLW RP Oddziału w tym momencie pochylił sztandar.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk inż. Leon Glinka


     
Z głębokim żalem pożegnaliśmy członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk inż. Leona Glinkę– ur. 14.05.1933. Służba wojskowa 1953 – 1991. Pochowany na cmentarzu przy ul. Nowina. Pana płk inż. Leona Glinkę pożegnała rodzina, koledzy SSLW RP Oddziału Poznańskiego  w obecności pocztu sztandarowego SSLW RP. Płk mgr inż. Stanisław Opiekulski przemówieniem pożegnał zmarłego kolegę, zwracając  w przemówieniu pożegnalnym na oddanie służbie w WP na różnych stanowiskach służbowych- był wzorem oficera Wojska Polskiego.

 

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Kudelski

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. Jan Kudelski

     W dniu 7 lipca b.r. zmarł ppłk pil. Jan Kudelski, członek Warszawsko – Mazowieckiego Oddziału SSLW RP.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł plut. strz. rtg. Tadeusz Pabis

    W dniu 4 lipca b.r. zmarł plut. strz. rtg. Tadeusz Pabis. Strzelec na Ił- 10.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl Kazimierz Lizakowski

    W dniu 25 marca 2017 roku, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł w Warszawie płk dypl. Kazimierz Lizakowski,  zasłużony oficer Wojsk Radiotechnicznych, Lotnictwa Polskiego i członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów  Lotnictwa Wojskowego RP.

    Uroczystość żałobna, pożegnalna odbyła  się 3 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w Domu Pogrzebowym, na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach w Warszawie,.  

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. Jan Kostkowski

   Dnia 7.03.2017 r na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego  SSLW RP pana ppłk. pil. Jana Kostkowskiego – ur.23.01. 1937. Służbę wojskową pełnił w latach 1956 – 1990.

   Absolwent OSL Dęblin. Służył na stanowiskach:  pilot-instruktor w Przasnyszu, z-ca d-cy eskadry  56 pśb

   w Inowrocławiu, d-ca eskadry  37 pśt w Leźnicy Wielkiej, szef strzelania powietrznego i z-ca d-cy 37pśt.

   Od 1981 inspektor szefostwa Lotnictwa Wojsk Lądowych. W latach 1983 – 1984 szef pilotów w Akademii Lotniczej  w Libii. Od 1985 starszy inspektor DWL. Odznaczony  KKOP, złotym i srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi medalami i odznaczeniami resortowymi. Wyróżniony tytułem i odznaką „Zasłużony Pilot Wojskowy’’.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk prof. dr. hab. nawig. Jerzy Machura

    W dniu 20 lutego b.r. zmarł, w wieku 89 lat, płk prof. dr hab. nawig. Jerzy Machura.

   Zmarły w czasie swej 42 letniej służby wojskowej pracował głównie jako nauczyciel akademicki

   i pracownik naukowy. Zajmował kolejne stanowiska od asystenta do komendanta Wydziału Wojsk

   Lotniczych i Obrony Powietrznej ówczesnej Akademii Sztabu Generalnego, później Akademii Obrony

   Narodowej.

 

     Pochowany 27 lutego b.r. na cmentarzu w m. Radość k. Warszawy.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Andrzej Jaroszuk - Rożycki

    W dniu 06. 02. b.r. zmarł nagle nasz Kolega ppłk Andrzej Jaroszuk- Różycki , członek Bialsko – Podlaskiego Oddziału naszego stowarzyszenia.

 

   Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 09.02.2017 r. (czwartek): od godz. 11.30 wystawienie  w DP Hades, o godzinie 12.00 wyprowadzenie,

 

   Świętej Pamięci ppłk Andrzej Jaroszuk-Różycki pochowany jest na cmentarzu Komunalnym na Holi w Białej Podlaskie

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. mgr Janusz Smajdor

    Dnia 27 .01. 2017 r. , w wieku  75 lat, odszedł na wieczną służbę nasz kolega, członek Warszawsko – Mazowieckiego Oddziału SSLW RP,  ppłk mgr pil. Janusz Smajdor. 

    W lotnictwie od 1961 roku. Promowany 06. 12. 1964 roku. Służył w jednostkach WOPK. Po odejściu z zawodowej służby wojskowej, w roku 1975, pacował jako pilot samolotów komunikacyjnych PLL LOT w Warszawie. Po przejściu na emeryturę podjął pracę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, prowadził także zajęcia ze studentami w Szkole Łazarskiego. Aktywny członek Zarządu W-M Oddziału.  

 

   Pochowany 02. 02. b.r. na powązkowskim cmentarzu wojskowym.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł gen. dyw. pil. Henryk Michałowski

    W nocy z 8/9 stycznia b.r., w wieku 90 lat zmarł po ciężkiej chorobie, zasłużony   dla lotnictwa pilot i dowódca, generał dywizji Henryk Michałowski.    Służbę w lotnictwie rozpoczął we wrześniu 1949 roku jako podchorąży Oficerskiej  Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Od 1951 roku, po promocji na oficera, pełni służbę   w 1. plm Warszawa od stanowiska pilota do pomocnika dowódcy pułku ds. pilotażu.    Po stosownym przeszkoleniu objął obowiązki dowódcy 31. plm (później pszb) w Łasku. Od 1961 do 1963 roku kierował OSL – 5 w Radomiu, najpierw jako zastępca, później jako jej komendant.

 

   Po ukończeniu ASG SZ ZSRR skierowany do WOPK jako szef lotnictwa    2 KOPK, następnie jako zastępca dowódcy 3 KOPK,  a później jego dowódca. Od października 1972 roku do sierpnia 1976 jest Dowódcą Wojsk Lotniczych.    

 

   W latach 1977 do 1984 pełni obowiązki attache wojskowego i lotniczego Ambasady Polskiej w Pradze. W stan spoczynku  przeniesiony w grudniu 1986 roku.    Pilot I klasy z nalotem ok. 4000 godzin. Odznaczony m. in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi i wieloma odznaczeniami resortowymi. Zasłużony Pilot Wojskowy.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł gen. bryg. pil. Ludwik Krempa

    W dniu 03 stycznia b. r. zmarł w Krakowie gen. bryg. pil. Ludwik Krempa, w czasie II wojny pilot Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie latający w 304 dywizjonie bombowym operującym na Atlantyku w misjach wykrywania i zwalczania okrętów podwodnych. Kawaler Krzyża Orderu Virtuti Militari.

 

   Członek honorowy naszego Stowarzyszenia.  W listopadzie ub. r. odebrał, z rąk Prezydenta RP, nominację na stopień  generała brygady. Miał 101 lat. Pochowany w Sanoku.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr inż. Romuald Makowski

    W dniu 2.01 2017 r na poznańskim cmentarzu Junikowo pożegnaliśmy naszego kolegę – członka Oddziału 

  Poznańskiego SSLW RP pana płk. mgr. inż. Makowskiego Romualda, który odszedł na wieczną służbę w „Niebieskiej  Eskadrze”, miał 81 lat.

 

  Ukończył studia w WAT, następnie pracował na stanowiskach służbowych od dowódcy klucza uzbrojenia do szefa Wydziału Eksploatacji Uzbrojenia DWL. Służbę wojskową rozpoczął 05.08.1951 r. zakończył  – 26. 11. 1990 r.

 

  Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, oraz wieloma innymi odznaczeniami  resortowymi.

 

  W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział koledzy -członkowie Oddziału Poznańskiego oraz poczet sztandarowy.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP