Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. Czesław Kuta

W ostatni dzień starego roku, 31.12.2018 r. na cmentarzu Miłostowa pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Poznańskiego Oddziału SSLW RP  pana ppłk. pil. Czesława KUTĘ ur.16.07.1931r – zmarłego 19.12. 2018 r.

     Pan ppłk pil. Czesław Kuta brał udział w kilku defiladach lotniczych , a w tym w defiladzie Tysiąclecia w szyku Orzeł. Absolwent OSL, ukończył szkolenie w zakresie pilotowania samolotów IŁ28. Od 1956 do1961 służył w 35 pułk lotnictwa bombowego w Modlinie, a w latach1961-1975 w 7. Brygadzie Lotnictwa Bombowego w Powidzu. Doskonały pilot o dużym nalocie na samolotach IŁ28.
   W końcu służby latał na samolotach łącznikowych. Odszedł ze służby 12. 03.1985. Wspaniały kolega. Jego pasją, oprócz lotnictwa, było także 
myśliwstwo. 

 

  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP oraz wieloma medalami i odznaczeniami resortowymi.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł gen. dyw, pil. Kazimierz Dziok

   Po długiej i ciężkiej chorobie 27 września 2018 zmarł gen. dyw. pil. Kazimierz Dziok – jeden z dowódców polskiego lotnictwa wojskowego  ostatnich dziesięcioleci. Gen. Dziok urodził się 14 sierpnia 1941 w Cieszynie.  W 1960

rozpoczął naukę w Oficerskiej Szkole Lotniczej nr 5 w Radomiu. 

  Od początku kariery oficera-pilota związany był z lotnictwem uderzeniowym. Pierwszy przydział otrzymał do 5.Pomorskiego Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego stacjonującego w Bydgoszczy, który w 1967 po przemianowaniu na 3. Pomorski Pułk został wyposażony w najnowocześniejsze wówczas samoloty    uderzeniowe – Su-7, zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Kazimierz Dziok przeszedł w jednostce cały cykl awansowy – od starszego pilota    do dowódcy pułku. Został nim 24 sierpnia 1978. 

   W latach 1973 -1976. był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego WP w Rembertowie.   W 1983 w randze pułkownika został zastępcą dowódcy 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Świdwinie, a w 1985 jej dowódcą. Jednostka latała wówczas na najnowszych maszynach uderzeniowych – Su-22. 

   1991 został dowódcą 3. Korpusu OPK we Wrocławiu i generałem brygady. 25 września 1995 prezydent Lech Wałęsa mianował go dowódcą Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. 11 listopada 1995 otrzymał drugą generalską gwiazdkę. W 1999 przeszedł do dyspozycji ministra obrony narodowej, a w 2001 przeszedł w stan spoczynku. Generał Dziok legitymował się ponad 2 tys. godzin w powietrzu,   z czego ponad 1900 godzin spędził za sterami samolotów odrzutowych. 

Pogrzeb odbył się 2 października o godz. 13.00 na cmentarzu Komunalnym przy ul Wiślanej w Bydgoszczy

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł gen. bryg. Tadeusz Mikoś

  W dniu 7 sierpnia 2018 roku, zmarł w Warszawie, gen. bryg. Tadeusz Mikoś, zasłużony generał Wojsk Radiotechnicznych Wojska Polskiego, członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i członek Klubu Generałów WP. 

  Gen. bryg. Tadeusz Mikoś urodził się 7 lutego 1933 r. w Baryczy (rzeszowskie). W 1953 r. ukończył Technikum Mechaniczne we Wrocławiu,  a w 1955 r. OSR w Beniaminowie koło Warszawy. Przeszedł wszystkie szczeble kariery wojskowej, od technika urządzeń radiolokacyjnych przez stanowiska sztabowe i dowódcze, aż do dowódcy 1 Korpusu OPK. Awans na stopień generalski trzymał w roku 1990.
       Uhonorowany szeregiem odznaczeń państwowych i resortowych: m. in. Krzyżami Komandorskim, Oficerskim i Kawalerski Orderu Odrodzenia   Polski,  Krzyżem Zasługi, medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i wieloma innymi.

       Uroczystość pożegnalna 14 sierpnia b. r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w  Warszawie,  po której nastąpło odprowadzenie na Cmentarz Północny (Wólka Węglowa) w Warszawie. 


Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. dr Stanisław Bahłaj

    Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 81 lat zmarł płk pil. dr Stanisław Bahłaj. 

    Wychowawca wielu pokoleń pilotów LM, wybitny sztabowiec, ceniony przez przełożonych i podwładnych.

    Urodził się 15 września 1937 r. w miejscowości Waręż (obecnie Ukraina). Maturę uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Górnych i 1 września 1955 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej nr 5 w Radomiu. 26 marca 1959 r. ukończył szkołę jako prymus, uzyskując stopień podporucznika i upragnioną gapę pilota. 

   Zawodową służbę w lotnictwie rozpoczął w 62. pułku lotnictwa myśliwskiego OPL na Krzesinach. Podczas prawie 14 letniej służby w 62. pułku był kolejno pilotem, starszym pilotem, dowódcą klucza lotniczego, szefem strzelania powietrznego eskadry, szefem sztabu eskadry i pomocnikiem szefa sztabu pułku do spraw operacyjnych. 

    W latach 1967-1970 studiował w Akademii Sztabu Generalnego. Studia ukończył jako prymus i po powrocie do 62. pułku został szefem sztabu. Zwrócił na siebie uwagę przełożonych odważnymi propozycjami i rozwiązaniami taktyczno- operacyjnymi. 3 grudnia 1970 r. został szefem wydziału studiów operacyjno-taktycznych w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu, następnie był szefem wydziału szkolenia operacyjno-taktycznego i planowania operacyjnego w DWL. 

  Podczas pełnienia obowiązków służbowych prowadził badania naukowe, których finałem stała się, obroniona w Akademii Obrony Narodowej, dysertacja doktorska dotycząca wojennego systemu dowodzenia i współpracy z innymi rodzajami wojsk (w roku 1976). W latach 1977-1989 był docentem w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie.

  W roku 1981 został szefem Oddziału Operacyjnego w Sztabie DWL, a w latach 1985-1990 był zastępcą Szefa Sztabu Wojsk Lotniczych. Po połączeniu Wojsk Lotniczych z Wojskami Obrony Powietrznej Kraju, od 1 lipca 1990 r. do 28 czerwca 1996 r. był szefem Sztabu 4 Korpusu Lotniczego w Poznaniu. Z tego stanowiska został przeniesiony w stan spoczynku.

Pilot wojskowy 2 klasy legitymujący się nalotem prawie 1000 godzin. Wybitny sztabowiec i wizjoner. Kawaler Krzyża Oficerskiego i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Pochowany 5 maja 2018 r. na cmentarzu komunalnym przy al. Niepodległości w Jarocinie.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. Piotr Modzelewski

W dniu 21 marca br. zmarł w Człuchowie płk dypl. Piotr Modzelewski, miał 74 lata.
Pochowany a cmentarzu komunalnym w Człuchowie po mszy żałobnej w kościele Najświętszej Marii Panny na Osiedlu Witosa.

             

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk Muszler

Płk Muszler zmarł w Poznaniu w wieku 79 lat. Był członkiem Poznańskiego Oddziału naszego stowarzyszenia. Długoletni pracownik DowództwA Wojsk Lotniczych, na stanowiskach w służbach logistycznych. Pochowany w dniu 13 lutego w Poznaniu.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil Stanisław Blaszka

    W dniu 12 lutego b. r. zmarł w Poznaniu płk dypl. pil. Stanisław Blaszka, członek Poznańskiego   Oddziału naszego stowarzyszenia i długoletni przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.       Pochowany na poznańskim Cmentarzu Komunalnym Miłostowo, w Kwaterze Lotników

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł gen. bryg. pil. dr Apoloniusz Czernów

             Lotnik od 1949 roku. Przeszedł wszystkie szczeble wojskowej kariery lotniczejod instruktora, poprzez
   taktyczne szczeble dowodzenia
aż do stanowisk w dowództwach korpusu  WOPK. 

        Był członkiem Warszawsko – Mazowieckiego Oddziału stowarzyszenia.  
     Generał Czernów zmarł 01 lutego w Warszawie. Pochowany na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim    w Warszawie.  

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. dr Bolesław Halerz

      Bolesław Halerz urodził się 13.05.1929 r. w m CZERMNA k. Jasła. Tam też rozpoczyna  naukę szkolną. Mając 21 lat zostaje wcielony do odbycia służby wojskowej do 9 Łużyckiego  pułku czołgów  w Słupsku. Marzy jednak o lotnictwie. Kiedy nadarza się okazja korzysta z niej i zostaje przeniesiony do OSL nr 5 w Radomiu. Ma to miejsce w dniu 04.04.1951. Szkołę radomską kończy 10.08.1952 r.

 Zostaje promowany na pierwszy stopień oficerski. Cały świat przed nim. Pierwszy przydział do pułku bojowego do Ornety do 29 plm. W Ornecie przez 4 lata przechodzi wszystkie szczeble lotniczej i dowódczej  kariery. Od szeregowego pilota do dowódcy eskadry włącznie. Trzeba przyznać, że błyskawiczna kariera. Zawdzięcza to jednak solidnej pracy, służbie, ale i własnym predyspozycjom. 

   1 września 1956 zostaje przeniesiony do 38 plm w Powidzu na stanowisko pomocnika d-cy pułku. W Powidzu pozostaje do 18.06.1958 – kiedy to zostaje skierowany do Wyższej Szkoły Pilotów w Modlinie. W słynnej twierdzy pozostaje przez niemal 10 lat. Od 1 października 1966 do 27sierpnia 1969 studiuje  w ASG. Po ukończeniu ASG zostaje skierowany  na stanowisko st. Pomocnika Szefa Oddziału Studiów Programowania w Dowództwie Wojsk Lotniczych, które pełni do 02 kwietnia 1973.

    Uzupełnia swoje wykształcenie  na kursie metodycznym dla kadry operacyjno- taktycznej. W 1977 r. Doktorat na ASG z nauk wojskowych  na temat pokonywania obrony plot przeciwnika . Od 4 kwietnia 1978 roku obejmuje prestiżowe stanowisko Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjne  na Klasy, które pełni do 30.06.1990. W okresie tym dał się poznać jako człowiek broniący lotników. Wiedział, że podczas egzaminu na klasę specjalisty wojskowego czy to pilota czy nawigatora trwający 3 dni zawsze zdający przeżywa silny stres. W okresie 3 dni trzeba było zdać na ocenę co najmniej dobrą egzamin z 14 przedmiotów specjalistycznych. Zaś na klasę mistrzowską ocena średnia ocen musiała  wynosić 4,8. Przewodniczący zawsze powtarzał na odprawie, że pilot zawsze ma wiedzę tylko nie zawsze umie ją sprzedać. Egzaminatorzy podczas egzaminu mają stwarzać warunki luźnej swobodnej rozmowy. Jeżeli komukolwiek powinie się noga prosił, aby przyjść do niego i wyjaśnić sprawę. Starał się pomóc zdawać ponownie i zasady udawało się sprawę doprowadzić do szczęśliwego  zakończenia.

Od 14 grudnia 1978 obejmuje stanowisko docenta w WOSL w Dęblinie. Praca z podchorążymi przyszłymi pilotami sprawia mu wiele satysfakcji. Bogate doświadczenie lotnicze, dowódcze pozwala na swobodne i w ciekawy sposób prowadzenie wykładów w Dęblińskiej Alma Mater.

Służbę wojskową kończy 20 listopada 1990 roku. Latał na samolotach Po 2, Jak 18, Jak 23, TS 8 Bies, TS 11 Iskra, MiG 15, Lim 2. W powietrzu spędził prawie 2 500 godzin. Wyróżniany odznaczeniami resortowymi, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  Za pracę doktorską w 1979 roku otrzymuje Państwową Nagrodę Literacką. Wyróżniony statuetką Ikara oraz w 2009 roku wyróżniony przez Krajową Radę Lotnictwa i Skrzydlatą Polskę „Błękitnymi skrzydłami. Po odejściu do rezerwy utrzymuje bliski kontakt z byłymi towarzyszami służby.

W SSLW RP od 26.04.1991 r. Od września 1992 roku wiceprzewodniczący ZG, od 7 czerwca 1995 roku prezes Zarządu Głównego.
  Od 8 czerwca 2009 roku Prezes Honorowy Zarządu Głównego. Funkcję prezesa w stowarzyszeniu pełniŁ przez 14 lat.

 

Zmarł 29 stycznia w Poznaniu, miał 88 lat. Pochowany w dniu 1 lutego b.r.o godz. 13.30 w Kwaterze Lotników na poznańskim  Cmentarzu Komunalnym Miłostowo, wejście od ul. Warszawskiej.
 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Jerzy Rybicki

    Płk Jerzy Rybicki, pilot klasy mistrzowskiej z nalotem 3256 godzin„Zasłużony Pilot Wojskowy”, wychowawca wielu pokoleń pilotów lotnictwa myśliwskiego i rozpoznawczego. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Członek Oddziału Poznańskiego naszego stowarzyszenia.

   Długoletni skarbnik w Zarządzie Oddziału. Zmarł 17 stycznia b.r. Pochowany w dniu 23 stycznia na Cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP