Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk Artur Suszkiewicz

 

W dniu 12  października 2019 roku zmarł płk Artur Suszkiewicz, członek Oddziału Poznańskiego od 1991 roku.   Od roku 1996, bez przerwy, do ostatniej kadencji, we władzach naczelnych naszego Stowarzyszenia.   W wojsku służył od 1951 do 1990 roku. Miał 89 lat.

  Pochowany 17 października, w Kwaterze Lotników  na poznańskim cmentarzu Miłostowo..

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk nawig. Marian Januszkiewicz

 

13 lutego 21021 r. odszedł do „Niebieskiej Eskadry” na wieczną służbę nasz kolega, członek Warszawsko –30.09.2019 na cmentarzu we Wrocławiu, delegacja SSLW RP Oddziału Poznańskiego, koledzy oraz rodzina pożegnali naszego kolegę  pana płk. nawig. Mariana Januszkiewicza ur. 22.12.1028r. Służbę wojskową pełnił od  23.09.1949 do 30.02.1988 r. Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął w OSL Dęblin na kursie nawigatorów, który ukończył z III lokatą. Był nawigatorem klucza, następnie eskadry i starszym nawigatorem 

   7 BLRB. Ogólny nalot 2567 godz. Od 1972 szef Wydziału Bojowego 3 Korpusu OPK. Uczestnik defilady Tysiąclecia w szyku ,,Orzeł’’.

   Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi medalami resortowymi. Straciliśmy zaangażowanego kolegę i oficera lotnictwa, który odszedł na wieczną służbą do ,,Niebieskiej Eskadry’’..

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr Jan Józef Żukowski

      30.09.2019 na cmentarzu Junikowskim pożegnaliśmy  naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pana ppłk mgr Jana Józefa   Żukowskiego ur.15.01. 1934. Służbę wojskową pełnił w latach 1952-1990 podczas której zajmował szereg odpowiedzialnych stanowisk  służbowych. W ostatnich latach służby wojskowej na stanowisku kierownika działu kultury ,,Wiraży’’. Podczas ceremonii pogrzebowej naszego  kolegę pożegnał płk mgr Andrzej Górczyński, podkreślając zaangażowanie, koleżeństwo w zespole współpracowników.

     Naszego kolegę, który odszedł o ,,Niebieskiej Eskadry”, pożegnała rodzina, koledzy, delegacja Oddziału z pocztem sztandarowym „oraz wojskowa asysta honorowa. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym i srebrnym Krzyżami Zasługi oraz innymi odznaczeniami  resortowymi.   

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. Józef Brodowski

      17.05.2019 na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP      pana płk pil. Józefa BRODOWSKIEGO, który odszedł na wieczną służbę do Niebieskiej Eskadry w wieku 85 lat.

     Służbę wojskową pełnił od 16.10.1953 do 27.12.1990 roku. Karierę lotniczą rozpoczął  w OSL-nr5 Radom, następnie      w 1956 r. przydzielony do OSL -nr 5 jako instruktor, później jako pilot w 60 lpszb Radom. W latach 1964-1965 odbył kurs  w CSL  Modlin. W 1966 r. przeniesiony do 66 lpsz w  Tomaszowie  Mazowieckim na stanowisko szefa strzelania powietrznego   eskadry, a później z-cy d-cy eskadry d/s liniowych. W 1974 skierowany do 38 lpszb Modlin. W 1977r przeniesiony do sztabu

     Dowództwa Wojak Lotniczych, do Oddziału Szkolenia Podstawowego i Kursów Zarządu Szkolenia Lotniczego na stanowisko starszego inspektora. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OP, Złotym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami  i medalami resortowymi.

         W mowie pożegnalnej prezes Oddziału płk dypl. pil Kazimierz Grzybowski podkreślił szczególne zaangażowanie  i duży wkład w zwiększeniu bezpieczeństwa lotów  płk pil Józefa Brodowskiego. Naszego kolegę pożegnała najbliższa    rodzina, przyjaciele, koledzy i poczet sztandarowy Oddziału Poznańskiego SSLW RP.

  

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Czesław Bil

     W dniu 28 kwietnia 2019 roku, zmarł w Bydgoszczy, płk dypl. pil. Czesław Bil, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek   Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 

   Ś.p. płk dypl. pil. Czesław Bil urodził się 21 stycznia 1928 r. w Czarnożyłach. W latach 1949-1951 studiował w OSL w Dęblinie, po której ukończeniu został promowany do stopnia chorążego. Służył kolejno w następujących jednostkach: w 3. plm we Wrocławiu, w 11. plm OPL  w Poznaniu (1951-1954), gdzie był kolejno pilotem, starszym pilotem, dowódcą klucza i dowódcą eskadry, oraz jako dowódca eskadry 62. pułku szkolno-bojowym w Poznaniu-Krzesinach (1954-1957). W latach 1957-1958 był zastępcą dowódcy 63 Pułku Szkolno – Bojowego w Tomaszowie Mazowieckim,a  w latach 1958-1962 sprawował tę samą funkcję w 61 Lotniczym Pułku Szkolno – Bojowym w Nowym mieście nad Pilicą.

    W okresie od stycznia 1962 do marca 1963 r. przebywał na Kursie    Doskonalenia Oficerów w Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie. Następnie objął stanowisko zastępcy dowódcy 11 Pułku  Lotnictwa Myśliwskiego OPK w Debrznie. Od listopada 1964 do września 1971 r. był dowódcą 26 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego OPK w Zegrzu Pomorskim,. Po ukończeniu studiów stacjonarnych w ASG WP w Rembertowie (1971-1974)  objął w sierpniu 1974 r. funkcję starszego inspektora bezpieczeństwa lotów w Dowództwie 2. KOPK. Był pilotem pierwszej   klasy. Spędził w powietrzu ponad 4500 godzin. W 1987 r. przeszedł w stan spoczynku.

    Odznaczony m.in. KKOOP, ZKZ, tytułem honorowym i odznaką „Zasłużony Pilot Wojskowy” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.  Pochowany na cmentarzu katolickim NMP z Góry Karmel, przy ul. Tańskich w Bydgoszczy.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr inż. Bolesław Skorupiński

     4.04.2019 na cmentarzu Miłostowo pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana płk. mgr. inż. Bonifacego Skorupińskiego ur. 3.06.1930 , który odszedł na wieczną służbę do ,,Niebieskiej Eskadry”.  Służył w wojsku od 18.11.1950 do 19.11.1990 początkowo w szkolnej kompanii oficerów rezerwy łączności, następnie odbył  studia w WAT na kierunku radiolokacji. Po ukończeniu WAT pracuje na różnych stanowiskach na urządzeniach  radiolokacyjnych. Był wykładowcą w WOSR Jelenia Góra. Następnie w Oddziale Radiotechnicznym DLO i WL.

   Zasłużony oficer Wojsk Lotniczych. Odznaczony KKOP , złotym krzyżem zasługi oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

   Naszego kolegę pożegnała wojskowa asysta honorowa, poczet sztandarowy SSLW RP, rodzina oraz koledzy.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Hałasa

     Ppłk Hałasa, członek zarządu Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia, urodził się 1 stycznia 1936 roku w m. Rachanie k. Tomaszowa Mazowieckiego.  Absolwent TOS WL w Oleśnicy z 1956 roku. Służył na rożnych stanowiskach technicznych  w 40 plm w Świdwinie, a  następnie w 32 plrt w Sochaczewie. Po ukończeniu kursów WKDO o specjalności rozpoznawczej. Od 1979 r. jest szefem rozpoznania 61 lpszb, a następnie szefem sztabu eskadry.

   Aktywny członek Oddziału Bialskopodlaskiego stowarzyszenia.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Jan Nowak

      W dniu 13.03.2019 na cmentarzu Miłostowo odprowadziliśmy na  wieczna służbę w  ,,Niebieskiej Eskadrze” naszego kolegę,  członka Oddziału Poznańskiego SSLW ,pana ppłk. Jana NOWAKA, ur. 03.04.1930 r.

       Służbę wojskową pełnił od 25.09.1950 do 12.12.1989 r. Po ukończeniu Oficerskiej Szkoły Kwatermistrzowskiej, na stanowisku  szefa zaopatrzenia żywnościowego w OSL Radom, następnie kwatermistrza w pułku lotniczym w  Nowym Mieście, a od 1980 r.  kwatermistrza w pułku na Ławicy. W latach 1980 – 1989 był zastępcą dyrektora WCH.

       Oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenie Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla   Obronności Kraju oraz innymi odznaczeniami i medalami resortowymi.

       Naszego kolegę  pożegnała wojskowa asysta honorowa, poczet sztandarowy SSLW RP, rodzina, znajomi oraz koledzy członkowie Oddziału Poznańskiego SSLW RP. Podczas uroczystości pogrzebowej pożegnał naszego kolegę płk Zygmunt Tomaszewski 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr inż. Paweł Konikowski

      Dnia 14 lutego b.r., wieku 71 lat, po krótkiej chorobie zmarł ppłk mgr inż. Paweł Konikowski, członek Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia oraz nowo wybrany członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, bieżącej kadencji.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. mgr Zdzisław Skomorowski

     W dniu 4 lutego 2019 roku, zmarł w Warszawie, w wieku 90 lat, płk mgr pil. Zdzisław Skomorowski, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Oddziału Warszawsko–Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i prezes Klubu  Dębliniaków. Ś.p. płk mgr pil. Zdzisław Skomorowski urodził się 1 stycznia 1929 r. w Warszawie. Służył w Szkole Orląt Dęblinie,  pracował również w PLL Lot w Warszawie. Był odznaczony Oficerskim i Kawalerskim OOP oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Pochowany  na Cmentarzu Wojskowym, na Powązkach w Warszawie,.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Józef Caputa

    Z głębokim żalem odprowadziliśmy w styczniu na wieczną służbę w Niebieskiej Eskadrze naszego kolegę, członka Oddziału  Poznańskiego SSLW RP pana płk dypl. pil. Józefa CAPUTĘ. Miał 89 lat.

      Absolwent OSL Dęblin w 1950 roku, następnie służył w pułkach myśliwskich 13 i 28. W 1956 r. ukończył roczny kurs w ZSRR.   Od 1957 służy w 25 plm w Pruszczu Gdańskim, od 1963 r. jest starszym inspektorem w Dowództwie 3 KOPK, Studiował   w ASG w l. 1966-1969, po czym powrócił do 3KOPK, poczatkowo na szefa wydziału, a następnie objął obowiązki szefa  oddziału. Odbył studia wojskowe w Moskwie (1972 – 1974). Od 1974 r. szef  Zarządu Szkolenia Lotniczego Wojsk Lotniczych,  następnie pomocnik d-cy POW ds. lotnictwa (1978-1990).  Służył do 1990.

     Odznaczony Krzyżami Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasług oraz innymi odznaczeniami i medalami  resortowymi.  W zmarłym straciliśmy wzorowego  i doświadczonego oficera oraz wspaniałego kolegę.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk mgr inż. Marian Łbik

   W styczniu 2019r pożegnaliśmy naszego kolegę członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP pana ppłk. mgr. inż. Mariana   Łbika- ur.01.01.1937. Służbę wojskową pełnił od 30.09.1955 do 05.01.1993 roku.   

       Ppłk mgr inż. Marian Łbik rozpoczął służbę wojskową w OSL jako pilot podchorąży, następnie w latach 1960 -1963 w 7plb na IŁ28 jako strzelec pokładowy – radiotelegrafista.  Od 1963 do 1968 studiował w Wojskowej Akademii Technicznej,

  Od 1968 do 1969  służy w Dowództwie Wojsk Lotniczych. Następnie, po ukończeniu KDO w ZSRR, pracuje w Zespole Informatyki Wojsk Lotniczych. W latach 1989 – 1993 z-ca szefa Zespołu Informatyki Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotym i srebrnym Krzyżami Zasługi oraz innymi  odznaczeniami i medalami resortowymi.

     W zmarłym straciliśmy uczynnego kolegę i wzorowego oficera Wojsk Lotniczych. 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk pil. Ludwik Misiek

   W dniu 4.01.2019r.  na cmentarzu Junikowo  pożegnaliśmy legendę polskiego sportu szybowcowego pana ppłk pil. Ludwika MISIEK, urodzonego 12.08.1926, zmarłego 24.12.2018r.

       Pan ppłk Ludwik MISIEK był żołnierzem ARMII KRAJOWEJ, uczestnikiem akcji ,,BURZA”. W lotnictwie sportowym    od 1945 do 2007, pilot samolotowy i szybowcowy. Członek szybowcowej kadry Narodowej, wielokrotny rekordzista Polski w szybownictwie, rekordzista świata w sporcie szybowcowym. Budowniczy i projektant wiaduktów i budowli wielofunkcyjnych,  hoteli, osiedli mieszkaniowych, układów komunikacyjnych. Absolwent Szkoły Inżynierskiej w Poznaniu oraz Politechniki  Poznańskiej. Magister inżynier budownictwa lądowego – urbanista. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OP,   Krzyżem  Partyzanckim, Krzyżem AK, medalem mistrza sportu, diamentową Odznaką szybowcową. 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk Henryk Modzelewski

    W dniu 3.01.2019 na cmentarzu przy ul. Nowina, z żalem pożegnaliśmy naszego kolegę, członka Poznańskiego Oddziału  SSLWRP pana płk Henryka MODZELEWSKIEGO (15.06.1930 r.)  Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  Polski oraz wieloma medalami i odznaczeniami resortowymi. Służył w latach od 24.04.1951r. do 30.11.1990. Po ukończeniu  TSWL w Zamościu skierowany do jednostki zabezpieczenia lotów. Od 1967 r. w Dowództwie Lotnictwa Operacyjnego. Służbę  wojskową po 40 latach zakończył w Dowództwie Wojsk Lotniczych na stanowisku szefa wydziału zaopatrzenia.   Uczynny kolega i wzorowy oficer.

     W mowie pożegnalnej wiceprezes Oddziału płk E. Sitkowski podkreślił zasługi naszego kolegi w umacnianiu gotowości  bojowej lotnictwa polskiego, jego niezwykłe zaangażowanie  oraz pracowitość.

     W zmarłym straciliśmy wspaniałego człowieka i aktywnego członka Oddziału Poznańskiego SSLW RP. 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP