Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski

 

     W  dniu  30  czerwca  2021  roku,  w  wieku  90  lat  zmarł  zasłużony  dla  lotnictwa  pilot,  dowódca,  jeden  z  najznakomitszych  powojennych  pilotów  myśliwskich  płk  dypl.  pil.  Kazimierz  Grzybowski.

 

    Płk dypl. pil. Kazimierz Grzybowski urodził się 9 września 1930 r. w Łopatkach niedaleko Wąbrzeźna. 

    Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego w 1950 r. został powołany o Szkoły Oficerów Rezerwy w pułku artylerii przeciwlotniczej w Skierniewicach. Podjął jednak decyzję o wstąpienie do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą z powodzeniem  ukończył 3 marca 1952 r, w stopniu podporucznika.- pilota.

    Z uwagi na wybitne wyniki szkolenia pozostał w szkole w charakterze pilota – instruktora, a następnie dowódcy klucza lotniczego. 10 grudnia 1961 r. powierzono mu obowiązki nawigatora eskadry w 31. lotniczym pułku szkolno – bojowym.

    Doskonały w pilotażu  indywidualnym i zastosowaniu bojowym, przeniesiony został na stanowisko starszego  instruktora w Centrum Szkolenia Lotniczego w Modlinie. 26 lutego 1964 r. z nalotem 2693 godzin został dowódcą eskadry lotniczej wyposażonej w naddźwiękowe myśliwce nowej generacji MIG-21 w 2. pułku myśliwskim 

w Goleniowie. 

    W latach 1967 – 1970  studiował sztukę operacyjną w  Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Rembertowie, a po jej ukończeniu wrócił do macierzystego pułku na stanowisko zastępcy dowódcy. W sierpniu 1971 r. powierzono mu obowiązki dowódcy pułku. W 1973 r. objął obowiązki zastępcy dowódcy 4. Pomorskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego do spraw liniowych.  

    W styczniu 1976 r. dysponując nalotem 4039 godzin, został szefem Bezpieczeństwa Lotów Wojsk Lotniczych, a od lipca 1978 r. objął  obowiązki szefa Oddziału Szkolenia Podstawowego i Kursów. 9 grudnia 1990 r. przeniesiony w stan spoczynku.

    Pilot myśliwski klasy mistrzowskiej, rasowy myśliwiec, legitymujący się ogromnym nalotem osobistym 5221 godzin na różnych typach samolotów.

    Prezes Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.

    Odznaczenia : Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1980), Zasłużony Pilot Wojskowy PRL (1987), Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony Żołnierz RP.

  

Na podstawie  : Dowódcy pułków lotnictwa polskiego 1921 – 2000 Józef Zieliński.

 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 14 lipca 2021 r. na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu.        

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk Bogdan Krawczyk

 

    Z głębokim żalem Zarząd Oddziału informuje, że 22.06.2021 zmarł nasz kolega członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP pan płk KRAWCZYK Bogdan ur. 10.01.1926. Służba wojskowa 01.11.1944 – 1966.

    Od 1.11.1944 w 10 Dywizji Piechoty jako fizylier, następnie szkoła mechaników lotniczych w TSL, od 1.011946 – 1948 w 3 plm technik klucza. 1949  – Techniczna Oficerska Szkoła Lotnicza. Następnie w okresie 1949 – 1951 – 3plm na stanowisku technik klucza . Od 1952 – 1953 starszy inżynier pułku w 25 plm. Po ukończeniu WKDO w WAT – starszy inżynier 10 DLM OPK. Następnie w latach 1956 – 1966 DLO na stanowisku szefa Oddziału.

 

Odznaczony KKOP, SKZ, medalem Wolności i Zwycięstwa, Odznaką Grunwaldu, medalem Za udział w walkach o Berlin oraz innymi medalami i odznaczeniami resortowymi.

  

Uroczystości pogrzebowe naszego kolegi odbyły się w Poznaniu, 28.06.2021 r. na cmentarzu MIŁOSTOWO w Poznaniu.

 

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł ppłk Stefan Sobczyk

       17.06.2021 r  zmarł – odszedł na wieczną służbę do ,,Niebieskiej Eskadry” nasz kolega, członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP, pan ppłk Stefan SOBCZYK ur. 20.10.1928 r.  Służba wojskowa 25.09.1949 – 14.02.1984.  

      Absolwent  OSP  we  Wrocławiu, a  następnie  po  przeszkoleniu  pracował w służbie obrony chemicznej.  W końcowym etapie służby wojskowej, wykładowca szkolenia chemicznego w Studium wojskowym Akademii Medycznej w Poznaniu. 

     Odznaczony KKOP, Złotym Krzyżem zasługi, złotym medalem ,,Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz innymi odznaczeniami resortowymi.

 

 

Uroczystości pogrzebowe ppłk Stefana SOBCZYKA  odbyły się w Poznaniu, 24.06.br na cmentarzu Junikowo.

 

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk nawig, Zbigniew Ornaf

Z głębokim smutkiem informujemy, iż 31 marca 2021 r. odszedł do „Niebieskiej Eskadry” na wieczną służbę, nasz kolega, członek Poznańskiego  Oddziału,   Pan płk nawig. . Zbigniew Ornaf – ur. 14 grudnia  1937 r.

Uroczystości pogrzebowe  odbyły się 15 kwietnia 2021 r.  w Poznaniu, na cmentarzu Miłostowo.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr inż. Wiesław Kopczyński

 

13 lutego 21021 r. odszedł do „Niebieskiej Eskadry” na wieczną służbę nasz kolega, członek Warszawsko -Mazowieckiego Oddziału,   Pan płk mgr inż. Wiesław Kopczyński  – ur. 13 czerwca 1934 r.

Msza Św. odbyła się 25 lutego 2021 r. (czwartek), w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21A. Pogrzeb na cmentarzu w Józefowie nas Świdrem. Wejście od ul. Puszkina  o godz. 14.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk mgr Kazimierz HOŁOWNIA

30.01.2021 odszedł do „Niebieskiej Eskadry” ma wieczną służbę nasz kolega, członek Oddziału Poznańskiego SSLW RP, Pan płk mgr Hołownia Kazimierz – ur. 16.07.1925.

Służbę wojskową rozpoczął 30.08.1946, jako d-ca drużyny w 4 pułku piechoty w Kielcach, a zakończył w DWL 10.09.1987.

Za długoletnią służbę wojskową i wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, a także innymi medalami resortowymi.

Uroczystość pogrzebowa Pana płk mgr Hołowni Kazimierza odbyła się 8.02.2021 r godz.11.20 na cmentarzu Miłostowo.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Oddziału SSLWRP

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Zmarł płk pil. doc. dr hab. Bronisław GALOCH

03.01.2021 r. zmarł płk pil. doc. dr hab. Bronisław GALOCH zasłużony pilot, dowódca i nauczyciel wojskowy. W 1951 r. ukończył dęblińską „Szkołę Orląt”.

Służył w Białej Pod., Mińsku Mazowieckim, Pile, Poznaniu i Powidzu. W 1972 r. objął stanowisko Dowódcy 45. Pułku Lotnictwa Myśliwsko – Szturmowego w Babimoście. W okresie dowodzenia jednostką lotniczą dwukrotnie uzyskał pierwsze miejsce w wyszkoleniu bojowym i został wyróżniony w Dyrektywie MON.

Przez okres 26 lat kontynuował latanie na dziesięciu typach samolotów osiągając nalot 3026 godz. W 1980 r. był współtwórcą Katedry Taktyki w dęblińskiej „Szkole Orląt”. Opublikował ponad 70 artykułów i wydał 4 książki. Kolekcjonował znaczki pocztowe i prezentował je na wielu wystawach. Pełnił funkcję radnego w Radzie Powiatu w Puławach.

Był członkiem Dęblińskiego Oddziału SSLWRP. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma medalami wojskowymi i cywilnymi. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały kolega i przyjaciel. Człowiek cieszący się wielkim szacunkiem i poważaniem, życzliwy i otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia.

Cześć Jego Pamięci!
Zarząd Główny SSLW RP