Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Powązki

23.08.2018 r. Oddział Pilski SSLW RP. Odsłonięcie pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Powązkach

Delegacja oddziału w Warszawie podczas odsłonięcia pomnika "Chwała Lotnikom Polskim"
Uroczystość odsłonięcia pomnika "Chwała Lotnikom Polskim" na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Fot. PAP/J. Turczyk
Pomnik "Chwała Lotnikom Polskim" na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Northolt

2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. Rocznica Bitwy o Anglię. Wizyta w Northolt.

Delegacja oddziału w Londynie podczas obchodów rocznicy Bitwy o Anglię
Polish War Memorial Northolt.Fot. autor David Hawgood
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Tablice pamiątkowe

2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. 

Tablice pamiątkowe.

Odsłonięcie na terenie Filii UAM Tablicy Pamiątkowej, w miejscu bazowania 6 i 51 plmsz (plmb) Delegacja dowódców i żołnierzy służących w tych pułkach.
Dwa pokolenia pilskich seniorów – ojciec chor. Józef Urlewicz i syn ppłk Janusz Urlewicz
Dąb Lotnika ufundowany prez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Pomnik – laudacja

2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. Odsłonięcie pomnika – laudacja

                  Tym, co służyli Ojczyźnie, należy się wieczna chwała. Tym, co poświęcili życie Ojczyźnie, wieczna pamięć. 

    Budowa pomnika to podziękowanie żołnierzom w stalowych mundurach, którzy w pilskim garnizonie pełnili służbę na wszystkich stanowiskach, zapewniając mieszkańcom naszego kraju bezpieczeństwo pracy, życia i wychowywania kolejnych pokoleń. Po zakończeniu II Wojny Światowej, przybyli do Piły – zniszczonego i pustego miasta z różnych stron kraju i świata. Synowie zesłańców na Sybir, niewolników i przymusowych robotników III Rzeszy, przesiedleńców i repatriantów z kresów wschodnich. Chłopcy z Pomorza, Lubelszczyzny, Mazowsza, Śląska, Podlasia, Kielecczyzny , Mazur, Kurpii, Kaszub i Kujaw, Ziemi krakowskiej i rzeszowskiej. Często nie mieli pojęcia, gdzie ta Piła jest – to byłe poniemieckie miasto, kiedyś co prawda polskie.

    Tutaj rozkazem przełożonych służyli Ojczyźnie, zakładali rodziny, wyznawali wiarę przodków i budowali nową społeczność miasta, tym razem na zawsze polskiego. Miasto, które dzisiaj tak wygląda to także ich zasługa. Wielu z nich w czasie służby straciło młode życie. Mieszkańcy Złotowa, Nadarzyc, Szczecinka, Kotunia, Broczyna, Wałcza, Szydłowa pamiętają miejsca tragedii lotniczych katastrof. W Pile pozostawili swoich najbliższych, otrzymując w zamian kwaterę na pilskim cmentarzu oraz miejsce w naszej pamięci.

      Dzisiaj na wieczną pamiątkę w podziękowaniu za ich służbę oraz poświęcenie, składamy Im hołd w postaci Pomnika – trwałego miejsca, wśród Pierwszych Pilan, Żołnierzy Podziemia, zamordowanych przez władze komunistyczne, Bohaterów wojny obronnej 1939 r. zamordowanych w Katyniu, Ostaszkowie, Charkowie i Miednoje. 

     Pomnik dedykujemy żołnierzom, którzy odeszli na wieczną służbę do „NIEBIESKIEJ ESKADRY”, wychowankom Dęblińskiej i Radomskiej „Szkoły Orląt”, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Łączności, Wyższej Oficerskiej Szkoły Samochodowej, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych i Pancernych, Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Chemicznych, Technicznej Szkoły Mechaników Lotniczych z Oleśnicy i Zamościa, Szkoły Łączności i UL z Grudziądza oraz wszystkich ośrodków szkolenia. Oficerom, chorążym, podoficerom i żołnierzom, którzy nosili stalowy lotniczy mundur i są pochowani na pilskim cmentarzu. 

                                                                                 Cześć ich Pamięci ! 

                                                                                           Prezes Pilskiego Oddziału SSLW RP płk dypl. nawig. Jan Ficerman 

                          Członkowie Pilskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP podjęli się wspaniałej inicjatywy, aby upamiętnić kolegów lotników, którzy podczas wykonywania zadań służbowych, w ciągu 50 lat stacjonowania jednostek lotniczych w Pile, zginęli strzegąc Ojczystego Nieba.

      Wszyscy przedwcześnie stracili życie, pozostawiając w żałobie swoje rodziny, przyjaciół i kolegów. „Pomnik żołnierzy lotnictwa, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie” jest nie tylko oddaniem im hołdu, ale wyrazem pamięci wszystkich pokoleń mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego. Jego odsłonięcie na Cmentarzu Komunalnym w Pile w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – wielkiej Chwały Polaków – to ogromne uznanie dla ich służby i ważne wydarzenie dla całej wojskowej społeczności, wszystkich mieszkańców, których lotnicza historia Piły napawa dumą. „Pomnik żołnierzy lotnictwa, którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie” jest nie tylko oddaniem im hołdu, ale wyrazem pamięci wszystkich pokoleń mieszkańców Piły i Powiatu Pilskiego. Jego odsłonięcie na Cmentarzu Komunalnym w Pile w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – wielkiej Chwały Polaków – to ogromne uznanie dla ich służby i ważne wydarzenie dla całej wojskowej społeczności, wszystkich mieszkańców, których lotnicza historia Piły napawa dumą.

Niech Pomnik ten będzie miejscem wspólnej modlitwy i wiecznej pamięci.

 

                                                                                                                                                                             Eligiusz Komarowski Starosta Pilski

 

 

Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI Pomnik – zdjęcia

2020 r.  Oddział Pilski SSLW RP. -Odsłonięcie pomnika Żołnierzom Lotnictwa

Pomnik Żołnierzom Lotnictwa którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie ufundowany przez społeczeństwo Piły . Patronem honorowym pomnika jest Starosta Powiatu Pilskiego Pan Eligiusz Komarowski.
Pomnik Pamięci Lotników którzy poświęcili swoje życie Ojczyźnie w otoczeniu znamienitych gości - Zastępca Szefa Sztabu Gen. WP . Gen. broni pil. Tadeusz Mikutel (wychowanek 6plmb). Parlamentarzyści. Bractwa Kurkowe. Cechy Rzemieślnicze. Władze Powiatu i Miasta Piły.
Delegacja zaprzyjaźnionego oddziału z Kościana im. gen. Franciszka Gągora.
Znamienity gość i organizatorzy uroczystości.
Podziękowanie Staroście Powiatu Pilskiego Eligiuszowi Komarowskiemu za Honorowy Patronat
Gen. broni pilot Tadeusz Mikutel – odbiera podziękowanie za pomoc w organizacji uroczystości
Wyróżnieni żołnierze przez ZG SSLW RP
Wręczenie Złotego Krzyża Oddziału honorowemu członkowi oddziału Panu Stanisławowi Pirchowi
Płk dypl. pil. Jan Dryja honorowany Odznaką Zasłużony dla Sił Powietrznych
Przyjęcie wyróżnienia od Marszałka Woj. Wlkp.
Nasi fundatorzy wszystkich trwałych pamiątek w regionie.
Kategorie
Wydarzenia Pilski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ PILSKI KRZYŻ

2020 r. Oddział Pilski SSLW RP. 

Krzyż Oddziału.

                                                                           Krzyż Pilskiego Oddziału – Wierni – Polsce – Piła.

           Wykonany w trzech klasach –Złota- Srebrna –Brązowa.  Wręczony pierwszy raz podczas odsłonięcia pomnika w dniu 23. 08. 2020 r.

Kategorie
Śląski Oddział Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ Śląski Piknik lotniczy

Śląski Oddział SSLW RP Piknik modelarski

      III ŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKI PIKNIK MODELARSKI

     30.08.2014 roku w Bobrownikach odbył się III Śląsko-Zagłębiowski Piknik Modelarski. Jego organizatorem od I edycjii jest Sportowy Klub Modelarski w Bobrownikach,  którego prezesem jest członek SSLW RP Oddział Śląsk mgr inż. Stanisław Szczęśniak, wielki pasjonat lotnictwa i wspaniały organizator umiejący zaszczepić w młodzieży zainteresowania modelarskie, a co za tym idzie również lotnicze. Za jego wkład w propagowanie lotnictwa z całego serca  dziękujemy!!!
   W imieniu kolegi Staszka Szczęśniaka dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego Pikniku, władzom Gminy Bobrowniki, a w szczególności:
   –  Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Bobrowniki – Dorocie Ligęzie;
   –  Wójtowi Gminy Bobrowniki – Arkadiuszowi Ziembie;
   –  Prezesowi SSLW RP Oddział Śląsk – płk pil.w st. spocz. Markowi Zapiórowi;
   –  Kierownikowi Katedry Technologii Lotniczych Politechniki Śląskiej prof. dr hab. płk nawig. rez. Andrzejowi Fellnerowi.
    Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy gościnnie wystąpili ze swoimi ”maszynami” za wspaniałe loty, koleżeńską, miłą i radosną atmosferę.  Zapraszamy na kolejny już IV Piknik Modelarski na terenie lotnika modelarskiego w Bobrownikach w 2015 roku. 
Może, chociaż te kilka zdjęć odda atmosferę tych pokazów. 
 

 Informacja: Marian Knapik.

Kategorie
Śląski Oddział Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ Śląski Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Śląski Oddział SSLW RP Odsłonięcie tablicy pamiątkowej 39 plm.

                                                              ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

     Z inicjatywy płk dypl. pil. Andrzeja Stanka, który jest członkiem Śląskiego Oddziału SSLW RP i przy wsparciu kadry z byłego 39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Mierzęcicach  postanowiono, że zostanie ufundowana tablica, która ma zachować pamięć o pułku, oddając jednocześnie honor tym, którzy zginęli strzegąc ojczystego nieba. 

     Od kwietnia br. do dnia Święta Lotnictwa ogarnięto ten bardzo trudny logistycznie do realizacji pomysł. Bardzo duży wkład w  realizację tego projektu wnieśli: płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzej Stanek,  mjr pil. w st. sp. Andrzej Krzyśpiak – członek naszego   Stowarzyszenia,  mjr pil. w st. spocz. Ryszard Dębski,  st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa,  st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Szczepańczyk  oraz wiele innych osób, których nie sposób wymienić ze względu na ograniczone możliwości strony. Wszystkim im jeszcze raz z całego serca DZIĘKUJEMY!!!

     W dniu 28.08. 2014 roku w Święto Lotnictwa na byłym osiedlu wojskowym w Mierzęcicach odsłonięto tablicę upamiętniającą stacjonowanie w latach 1952 – 1987  39 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego oraz pilotów, którzy oddali swoje życie służąc w tym pułku.

   Ceremonię poprowadził płk dypl. pil. w st. spocz. Andrzej Stanek, witając zaproszonych gości wśród których byli: wójt gminy Mierzęcice mgr Grzegorz Podlejski oraz  były kapelan garnizonu ks. Jan Lubliniecki, a także żony pilotów, których mężowie zginęli tragicznie w czasie wykonywania lotów tj. pani Maria Maślankiewicz i pani Teresa Smaga.

      Z kadry naszego pułku między innymi obecny był, były jego dowódca płk dypl. pil. w st. spocz. Henryk Kącik. Po wysłuchaniu Marsza Lotników i uczczeniu minutą ciszy tych, którzy odeszli, nastąpiło odsłonięcie tablicy przez panią Marię Maślankiewicz i płk pil. w st. spocz. Kazimierza  Ciapałę. Po czym nastąpiło jej poświęcenie przez ks. Adama Mordalskiego proboszcza parafii w Nowej Wsi, do której należy osiedle. 

     Następnie złożono kwiaty: w imieniu byłej kadry naszego pułku – st. chor. sztab. w st. spocz. Jerzy Dyksa w asyście mjr pil. Ryszarda Dębskiego i mjr pil. Andrzeja Krzyśpiaka. W imieniu gminy Mierzęcice – wójt gminy mgr Grzegorz Podlejski, w imieniu Śląskiego Oddziału SSLW RP – w-ce prezes Oddziału st. chor. sztab. Grzegorz Cofał, a  w imieniu Polskich Lotników – płk pil. w st. spocz. Tadeusz Dłużyński.

      Po złożeniu kwiatów i wygłoszeniu okazjonalnych przemówień zakończono część oficjalną, a zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad, po którym przy kawie i ciastkach  wspominano miniony czas w pułku i kolegów, z którymi pełnili wspólną służbę na straży polskiego nieba.

  / – / Marian Karpiel

   Przebieg uroczystości udokumentowano seria fotografii, do obejrzenia w fotogaleri

 

Kategorie
Śląski Oddział Wydarzenia Śląski Oddział SSLW RP

ODDZIAŁ Śląski Wydarzenia

Śląski Oddział SSLW RP Wydarzenia

 

(aktywne menu - kolor czerwony)
Wpisy archiwalne - więcej informacji na stronie www Oddziału. Wywołanie z prawej.
Kategorie
Śląski Oddział

ODDZIAŁ Śląski Zarząd

Śląski Oddział SSLW RP Zarząd

      Zarząd : prezes płk pil. Marek Zapiór; wiceprezes st. chor szt. Grzegorz Cofała; sekretarz płk mgr Kazimierz Mazepa; skarbnik mjr nawig. Jerzy Frydrych; rzecznik dyscyplinarny st. chor szt. nawig. Józef Tworek. pełnomocnik do spraw kontaktu z mediami kpt. mgr Marek Kułakowski. Członkowie zarządu: ppłk nawig. Mieczysław Kowalczyk: ppłk nawig. mgr Jan Piechniczek.

Skład Zarządu wybrany w 2009 r. Więcej informacji na własnej stronie www Oddziału Śląskiego.
płk pil. Marek Zapiór
st. chor. szt. Grzegorz Cofała
płk mgr Kazimierz Mazepa
mjr nawig. Jerzy Frydrych
kpt. mgr Marek Kułakowski
st. chor. szt. nawig. Józef Tworek
ppłk nawig. Mieczysław Kowalczyk
ppłk nawig. mgr Jan Piechniczek