PISZĄ DO NAS

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

KORESPONDENCJA OD PANA MJR MGR INŻ. PIL. ALEKSANDRA KUŹMICZA Z USA

Mjr mgr inz. pil. Aleksander Kuźmicz – promocja 1967 r.  Następnie instruktor w 61 lpszb w Białej Podlaskiej.

W 1984 r. odszedł do rezerwy.

Pan mjr Aleksander Kuźmicz, przesłał utwory muzyczne własnej kompozycji, które powstały do słów wierszy Pani Anny Łęckiej, poetki sympatyzującej z lotnictwem.

Utwory utrzymane w symbolice porywającego romantyzmu i nieodłącznego ryzyka lotnictwa. Np. utwór „Epitafium” poświęcony jest kolegom z promocji 1967 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z kompozycjami

Odtwórz wideo

Dwie drogi miłości

Odtwórz wideo

Epitafium Pilotom promocji 1967 r.

Odtwórz wideo

Gapa

Odtwórz wideo

Ja i Ty

Odtwórz wideo

Niebieska Eskadra

Odtwórz wideo

Nocne loty

Odtwórz wideo

Ostatni lot Pilota

Odtwórz wideo

Pamięci Odeszłym Pilotom

Odtwórz wideo

Szare skrzydła

Odtwórz wideo

Taniec dla Pilota

Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Pani Anna Łęcka – biogram

„Byłam nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Radomiu. Od przeszło 20 lat koordynuje pracę wolontariatu. Założyłam Sekcję Bliżej Dziecka, której celem jest niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym i tym pochodzącym z ubogich rodzin. Współpracowała również Z Towarzystwem Pomocy Dzieciom, Caritasem i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Udzielałam się także w harcerstwie, pełniłam tam funkcję z-cy komendanta Chorągwi Radomskiej ZHP im Jana Kochanowskiego.    Za swoją działalność otrzymałam liczne nagrody i wyróżnienia, między innymi: Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty oraz Złoty Krzyż Zasługi, nagrody Kuratora Oświaty. W oświacie pełniłam różne funkcje,byłam dyrektorem szkół,wizytatorem metodykiem Kuratorium Oświaty,Wychowania.

W 2015 roku,zostałam Człowiekiem Roku. Znalazłam się też w Gronie 5 Polek w Plebiscycie Kobieta z charakterem. Takie miłe wyróżnienie.

Obecnie jestem na emeryturze. Pracuję w małej szkole,prywatnej. Ponadto należę do grupy poetyckiej “Eliksir”. Swoje wiersze mam wydane w publikacjach zbiorowych za granicą.

O swojej twórczości: “Piszę wiersze, których tematyka obejmuje różne kolory życia, w tym i świat dziecka oraz dorosłych, opisuję piękno natury i ludzkiej myśli. Wiersze, to obszar, który w swojej treści obejmuje życie, zdarzenia, miłość. Jest tu samotność, której ciężar czasem staje się nie do zniesienia, szczególnie nocą. Jest też dawka uśmiechu serdecznego.” Lubię pisać wiersze lotnicze, związane z przestrzenią nieba.”

(materiały gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, opracowanie ppłk Wiesław Adamczyk)