Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Przystąpienie Stowarzyszenia do Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów, Kombatantów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

1998. Stowarzyszenie jest współorganizatorem i członkiem Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP.

2004.  Obchody V-lecia FSR i WSZ RP oraz udział w pracach RG Federacji.

2013. Udział w II Kongresie FSR i WSZ RP. 

2a007f074fdfa6dcca288311147ca577