Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

IX Jubileuszowy Zjazd Seniorów w Poznaniu - wręczenie sztandaru organizacyjnego i wybory nowych władz Stowarzyszenia.

 

Kalendarium

1988 – 1990 Powstanie Stowarzyszenia. I Zjazd seniorów w Poznaniu.

1992     Powstanie Oddziału Warszawskiego, IV Zjazd seniorów w Poznaniu  

1993     Powstanie Oddziału Krakowskiego. V Zjazd seniorów w Poznaniu.

1994 Powstanie oddziałów : Dęblińskiego, Lubelskiego, Modlińskiego, Pilskiego i Poznańskiego.

1995  Powstanie Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego. Porozumienie o współpracy MON i SSLW RP.

1997   Powstanie Oddziału Bialsko-Podlaskiego. 

1999 r. X – lecie Stowarzyszenia. Sztandar.

Spotkanie przedstawicieli polskich, francuskich i niemieckich stowarzyszeń byłych żołnierzy w Warszawie.

Spotkanie z Ministrem Obrony Narodowej.

Sztandar Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Dowódca WLOP gen. dyw. pil. Andrzej Dulęba wręcza sztandar prezesowi ZG płk. pil. dr. Bolesławowi Halerzowi.
Płk Bolesław Halerz przekazuje sztandar chorążemu pocztu sztandarowego ppłk. Zenonowi Borowcowi.