Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

STOWARZYSZENIE SENIORÓW LOTNICTWA WOJSKOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PEŁNOPRAWNYM CZŁONKIEM EPAA

   

EUROPEAN PARTNERSHIP OF AIR FORCE ASSOCIATIONS (EPAA)

   We wrześniu 2016 roku, w słowackiej miejscowości  KRAKOVANY odbyła się jesienna sesja EPAA, na której prezes ZG naszego Stowarzyszenia, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła zgłosił wolę przystąpienia naszego  Stowarzyszenia do tej europejskiej, lotniczej rodziny.

W dniach 19 – 21 kwietnia 2017 r. w Lubljanie (Słowenia) odbyła się  wiosenna sesja EPAA, w czasie której nasze Stowarzyszenie zostało przyjęte w poczet stałych członków tej organizacji.  

    Na obradach, Stowarzyszenie nasze reprezentowali : gen. dyw. pil. Franciszek Macioła (prezes ZG SSLW RP) i gen. bryg. pil Roman Harmoza (prezes Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego i członek ZG Stowarzyszenia).

  Sesję prowadzili przedstawiciele władz Stowarzyszenia Pilotów Sił Powietrznych Słowenii – Cpt. /r/ Adolf Kuźnik (prezydent Stowarzyszenia) i Brig. /r/ Joże Konda – przewodniczący obecnej prezydentury EPAA.

    Zasadnicze problemy przedstawiane na sesji w pierwszym dniu obrad:

  – sprawozdanie z działalności poszczególnych stowarzyszeń – członków organizacji za okres od poprzedniej jesiennej sesji  na Slowacji;

  – sprawozdanie Stowarzyszenia Słowenii z zaawansowania prac nad stroną internetową EPAA;

  – dyskusja nad dalszymi pracami w tym temacie oraz nad tematami i przedsięwzięciami w najbliższej przyszłości EPAA;

  – dyskusja nad wnioskiem naszego Stowarzyszenia o przyjęcie w poczet stałych członków EPAA.

  Poza obradami Col. Bojan Brecel, dowódca 15 Skrzydła Sił Powietrznych Słowenii, przedstawił informację na temat zadań i wyposażenia podległego mu skrzydła ( skrzydło stanowi praktycznie Siły Powietrzne Słowenii), gen. dyw. /r/ Alojz.

  Steiner, przestawił strukturę organizacyjną i zadania kierowanego przez niego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy Słowenii.

     W drugim dniu /20.04/, w godzinach popołudniowych rozpoczęła się dyskusja nad naszym wnioskiem o przyjęcie w poczet stałych członków EPAA, poprzedzona wystąpieniem prezesa ZG gen. dyw. pil. Franciszka Macioły, wspartego multimedialną prezentacją, autorstwa płk. Jerzego Sochy (ZG SSLW RP, Oddz. Poznański), przedstawiającą zasadnicze informacje o Stowarzyszeniu, także przedsięwzięcia realizowane przez członków SSLW RP w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Informacja została przyjęta bardzo ciepło, z dużym zainteresowaniem. W trakcie dyskusji podkreślano rolę naszego Stowarzyszenia w szerokim propagowaniu historii i tradycji polskiego lotnictwa, szczególnie wśród młodzieży, we współpracy z władzami administracyjnymi, samorządowymi i jednostkami Sił Powietrznych.

     W wyniku głosowania, nasze Stowarzyszenie zostało przyjęte w poczet stałych członków EPAA, jednogłośnie.

     W kolejnym dniu, 21.04, członkowie sesji wizytowali zakłady PIPISTREL produkujące znane w świecie ultralekkie samoloty oraz zapoznali się z wyposażeniem i zadaniami Wieży Kontroli Ruchem Lotniczym Cywilnym i Wojskowym w Lublianie, ze szczególnym uwzględnieniem   dużych ćwiczeń sił NATO w ostatnim czasie

     Na zakończenie sesji podsumowano wnioski i propozycje poszczególnych delegacji, a także przyjęto decyzję o przejęciu rotacyjnej prezydencji w 2018 r od Słowenii przez Szwajcarię.      

     Poniżej mini fotorelacja z Lubljany.                 

IMG_0016
IMG_0014
IMG_0013