Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

IX Jubileuszowy Zjazd Seniorów w Poznaniu - wręczenie sztandaru organizacyjnego.

(aktywne menu – opis czerwony)

 

                                                                  Kalendarium X – lecia  

1988 – 1991. Powstanie Stowarzyszenia. I, II, III Zlot seniorów. 

1992 – 1996. IV – VIII Zloty seniorów. 

1994 – 2019. Rozwój struktur regionalnych. Oddziały.   

1997.   Odsłonięcie pomnika „Polskim Lotnikom”.

1998.   Przystąpienie do Federacji SRRKW SZ

1999.   Sztandar  Stowarzyszenia.

         Spotkanie przedstawicieli polskich, francuskich i niemieckich stowarzyszeń byłych żołnierzy w Warszawie. 

           Spotkanie z Ministrem ON 

 

      W 10. rocznicę powstania Stowarzyszenia, w 1999 roku, w czasie IX Jubileuszowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia w Poznaniu nadano sztandar Stowarzyszeniu.

     4 września 1999 r. Dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej – gen. dyw. pil. Andrzej Dulęba przekazał sztandar prezesowi ZG Stowarzyszenia – płk. pil. dr. Bolesławowi Halerzowi.

Sztandar Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
Dowódca WLOP gen. dyw. pil. Andrzej Dulęba wręcza sztandar prezesowi ZG płk. pil. dr. Bolesławowi Halerzowi.
Płk Bolesław Halerz przekazuje sztandar chorążemu pocztu sztandarowego ppłk. Zenonowi Borowcowi.