Stowarzyszenie  Seniorów  Lotnictwa  Wojskowego  Rzeczypospolitej  Polskiej

Poznański Oddział SSLW RP

płk. mgr Eugeniusz Sitkowski

Prezes

Wiceprezes

płk mgr inż. Stanisław Opiekulski

Sekretarz


 

płk inż. Marin Jach

Skarbnik

płk dypl. nawig. Kazimierz Dudzic

Członkowie Zarządu

płk mgr Stanisław Wierzbicki rzecznik dyscyplinarny
płk dypl. Zygmunt Tomaszewski
płk inż. Kazimierz Lisiecki

 

 Komisja rewizyjna:

przewodniczący – płk mgr inż. Edward DEMIDOWICZ;  

sekretarz – płk mgr inż. Wiesław JĘDRZEJEWSKI; członek – ppłk pil. Adam GĘBAROWSKI.

 

Sąd koleżeński

przewodniczący – płk dypl. pil. Józef DENDZIK;

sekretarz – ppłk mgr inż. Eugeniusz KNYSAK; członek – płk inż. Stanisław WALCZAK.

 

 


nowy zarząd